Találatok

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Honlap http://www.arts.u-szeged.hu/
Email
Cím 6722 Szeged, Egyetem u. 2.
KUTATÁSI PROJEKTEK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak Hasznosíthatóság szintje
A beszélőváltás vizsgálata magyar nyelvű konverzációkban Nyelvészet Dr. Lerch Ágnes Anna kutatóműhelye bölcsészettudomány, beszélőváltás Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A nyelvhasználat különböző formái Nyelvészet Dr. Bibokné dr. Németh T. Enikő kutatóműhelye nyelvtudomány, pragmatika Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A nyelvi adatok szerepe az elméletalkotásban Nyelvészet Dr. Maleczki Márta kutatóműhelye nyelvtudomány, formális szemantika Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A stresszel való megküzdés serdülőkorban Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A szociális kogníció idegtudományi alapjai Neveléstudomány Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A szociális kompetencia alakulásának családi és iskolai meghatározói Neveléstudomány Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A szociális kompetencia néhány – szociális, érzelmi és kognitív – összetevőjének és kapcsolataik fejlettsége és fejlődése Neveléstudomány, Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérésének és fejlesztésének lehetőségei 6–12 éves korban Neveléstudomány, Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A tanulói nyelvhasználat szintaxisának egybevetése a tankönyvi szövegek szintaxisával Nyelvészet Dr. Békésiné dr. Fejes Katalin kutatóműhelye nyelvtudomány Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A többszörösen összetett mondat koreferencia-viszonyai Nyelvészet Dr. Békésiné dr. Fejes Katalin kutatóműhelye nyelvtudomány Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Ad hominem monográfia- sorozat Filozófia Dr. Gyenge Zoltán kutatóműhelye filozófia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Adatok integrációja az elméleti nyelvészetben Nyelvészet MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Szegedi Munkacsoport pragmatika, formális szemantika, történeti pragmatika, lexikai pragmatika, konverzációelemzés, elméleti nyelvészet, nyelvi adatok, metanyelvészet Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Antik filozófia kutatás Filozófia Dr. Gyenge Zoltán kutatóműhelye filozófia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Diagnosztikus mérések fejlesztése Neveléstudomány Oktatáselméleti kutatócsoport, MTA-SZTE Képességfejlődés kutatócsoport Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Emlékkönyvek a XVI-XVIII. században Irodalomtudomány Dr. Latzkovits Miklós kutatóműhelye emlékkönyv, xvi-xviii. századi irodalom Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Fejlesztő programok Neveléstudomány Oktatáselméleti kutatócsoport, MTA-SZTE Képességfejlődés kutatócsoport Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Hajnóczy életmű teljes feldolgozása Irodalomtudomány Dr. Cserjés Katalin kutatóműhelye Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
IKT az oktatásban (a jövő tanterme) Neveléstudomány Oktatáselméleti kutatócsoport, MTA-SZTE Képességfejlődés kutatócsoport Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Információs társadalom Szociológia Bíró-Balogh Tamás kutatóműhelye Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Információtechnológia az oktatásban és a pedagógiai kutatásban Neveléstudomány Oktatáselméleti kutatócsoport, MTA-SZTE Képességfejlődés kutatócsoport Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Jelentés és Nyelvhasználat Nyelvészet Pragmatika Centrum-Országos Kutatóközpont pragmatika, szemantika, neuropragmatika, diskurzuselemzés Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Kora újkori és kortárs francia filozófiák kutatása Filozófia Dr. Gyenge Zoltán kutatóműhelye filozófia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Környezetfilozófia kutatás Filozófia Dr. Gyenge Zoltán kutatóműhelye filozófia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Múzeumpedagógia Könyvtártudomány és múzeológia Dr. Cserjés Katalin kutatóműhelye Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Obi-ugor, szamojéd, mordvin, udmurt nyelvek kutatása Nyelvészet Dr. Bakró-Nagy Marianne kutatóműhelye nyelvtudományok Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
SISA-vizsgálatban való részvétel Neveléstudomány, Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Szegedi Iskolai Longitudinális Program (HELP) Neveléstudomány Oktatáselméleti kutatócsoport, MTA-SZTE Képességfejlődés kutatócsoport Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Tervezés és döntés serdülőkorban Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Állati jelek, képek és terek Jel-Kép-Tér Munkacsoport szemiotika, posztszemiotika, nyelvészet Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Énkép és önértékelés serdülőkorban Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Óvodás korú gyermekek szociális kompetenciájának jellemzői – agresszív és proszociális viselkedés Neveléstudomány, Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
SZOLGÁLTATÁSOK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak
Nincs a keresési feltételeknek megfelelő szolgáltatás.
MŰSZEREK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak
Nincs a keresési feltételeknek megfelelő műszer.
KUTATÓK
Név Egyetemi szervezet Kutatóműhely
B. Németh Mária Bölcsészettudományi Kar,Neveléstudományi Intézet
Bombitz Attila, Dr. Bölcsészettudományi Kar,Germán Filológiai Intézet,Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék
Csapó Benő, Dr. Bölcsészettudományi Kar,Neveléstudományi Intézet
MTA-SZTE kutatócsoportok
Oktatáselméleti kutatócsoport, MTA-SZTE Képességfejlődés kutatócsoport
Dr. Pászka Imre, Prof. Bölcsészettudományi Kar,Társadalomtudományi Intézet,Szociológia Tanszék
Oral history kutatócsoport
Jámbori Szilvia, Dr. Bölcsészettudományi Kar,Pszichológiai Intézet,Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszék
Szociális Kompetencia Kutatócsoport
Kasik László, Dr. Bölcsészettudományi Kar,Neveléstudományi Intézet
Szociális Kompetencia Kutatócsoport
Piti Ferenc, Dr. Bölcsészettudományi Kar
Pásztor Attila Bölcsészettudományi Kar,Neveléstudományi Intézet
Tóth Edit Bölcsészettudományi Kar,Neveléstudományi Intézet
Szociális Kompetencia Kutatócsoport
Tóth Szergej, PhD Bölcsészettudományi Kar,Szláv Intézet,Orosz Filológiai Tanszék
Új demokráciák és humán kommunikáció kutatócsoport, Jel-Kép-Tér Munkacsoport
Veszprémy László, Dr. Bölcsészettudományi Kar
MTA-SZTE kutatócsoportok
Zsolnai Anikó, habil Dr. Bölcsészettudományi Kar,Neveléstudományi Intézet
Szociális Kompetencia Kutatócsoport