Kutatási projekt

Adatok integrációja az elméleti nyelvészetben


PROJEKT KEZDETE

2012-07-01

HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

 Projekt célja az alábbi témakörökben való kutatás:

  • Adattípusok integrációja a pragmatikában
  • Adattípusok integrációja a formális szemantikában
  • Adattípusok integrációja a történeti nyelvészetben
  • Adattípusok integrációja a lexikai pragmatikában
  • Adattípusok integrációja a konverzációelemzésben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

A projekt az MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoporton belül működik, melynek vezetője dr. Kertész András akadémikos (DE). A projekt kutatói szorosan együttműködnek a Debreceni Egyetem azon kutatóival, akik a kutatócsoport tagjai.