Találatok

KUTATÁSI PROJEKTEK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak Hasznosíthatóság szintje
A beszélőváltás vizsgálata magyar nyelvű konverzációkban Nyelvészet Dr. Lerch Ágnes Anna kutatóműhelye bölcsészettudomány, beszélőváltás Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A hatalom jelei, képei, terei Nyelvészet Jel-Kép-Tér Munkacsoport szemiotika, nyelvtudományok, posztszemiotika, nyelvészet Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A magyar nyelv szintaktikai tulajdonságainak leírása HPSG keretben Nyelvészet Dr. Szécsényi Tibor kutatóműhelye általános nyelvészet, szintaxis Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A nyelvhasználat különböző formái Nyelvészet Dr. Bibokné dr. Németh T. Enikő kutatóműhelye nyelvtudomány, pragmatika Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A nyelvi adatok szerepe az elméletalkotásban Nyelvészet Dr. Maleczki Márta kutatóműhelye nyelvtudomány, formális szemantika Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A tanulói nyelvhasználat szintaxisának egybevetése a tankönyvi szövegek szintaxisával Nyelvészet Dr. Békésiné dr. Fejes Katalin kutatóműhelye nyelvtudomány Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A többszörösen összetett mondat koreferencia-viszonyai Nyelvészet Dr. Békésiné dr. Fejes Katalin kutatóműhelye nyelvtudomány Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Adatok integrációja az elméleti nyelvészetben Nyelvészet MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Szegedi Munkacsoport pragmatika, formális szemantika, történeti pragmatika, lexikai pragmatika, konverzációelemzés, elméleti nyelvészet, nyelvi adatok, metanyelvészet Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Implicit argumentumok a magyarban Nyelvészet Dr. Bibokné dr. Németh T. Enikő kutatóműhelye nyelvtudomány, nyelvelmélet Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Jelentés és Nyelvhasználat Nyelvészet Pragmatika Centrum-Országos Kutatóközpont pragmatika, szemantika, neuropragmatika, diskurzuselemzés Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Meggyőzés és manipuláció az ikonikus fordulat szolgálatában Nyelvészet Új demokráciák és humán kommunikáció kutatócsoport szemiotika, nyelvtudomány, szövegtan, városi tünettan Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Obi-ugor, szamojéd, mordvin, udmurt nyelvek kutatása Nyelvészet Dr. Bakró-Nagy Marianne kutatóműhelye nyelvtudományok Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Számítógépes eszközök a veszélyeztetett finnugor nyelvek nyelvi revitalizációjáért (FinUgRevita) Nyelvészet, Informatika FinUgRevita finnugor nyelvek, finnugor nyelvészet, számítógépes nyelvészet, szociolingvisztika, veszélyeztetett nyelvek, nyelvi revitalizáció, nyelvészet, Oroszország Probléma orientált kutatás (alkalmazott-, piacosítható kutatás)
Univerzális és nyelvspecifikus szemantikai tulajdonságok az egzisztenciális mondatokban Nyelvészet Dr. Maleczki Márta kutatóműhelye nyelvtudomány, formális szemantika Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
SZOLGÁLTATÁSOK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak
Nincs a keresési feltételeknek megfelelő szolgáltatás.
MŰSZEREK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak
Nincs a keresési feltételeknek megfelelő műszer.
KUTATÓK
Név Egyetemi szervezet Kutatóműhely
Tóth Szergej, PhD Bölcsészettudományi Kar,Szláv Intézet,Orosz Filológiai Tanszék
Új demokráciák és humán kommunikáció kutatócsoport, Jel-Kép-Tér Munkacsoport
Vass László, PhD Új demokráciák és humán kommunikáció kutatócsoport