Kutatási projekt

Diagnosztikus mérések fejlesztése


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A fejlesztő munka a diagnosztikus rendszer összes lényeges elemére kiterjed. Magában foglalja a diagnosztikus méréseket tudományosan megalapozó standardok kidolgozását a három nagy műveltségterületen (olvasás-szövegértés, matematika és természettudomány), további hét területen a fejlesztő munka elindítását, a feladatírást, feladatbankok építését, a hazai és a nemzetközi felmérések adatainak másodelemzését, valamint az érintett pedagógusok, szakemberek felkészítését. A projekt fő célja az 1-6. évfolyamos diákok készségeit, képességeit mérő, azok fejlődését egyénileg követő, a tanulási problémákat feltáró papír alapú és elektronikus értékelő mérési-értékelési rendszer kialakítása. Az oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának fejlesztésére irányuló projekt több modulból (munkacsomagból) áll, melyek megvalósítása egymással összehangoltan, nagyrészt egymással párhuzamosan folyik.