Kutatási projekt

A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérésének és fejlesztésének lehetőségei 6–12 éves korban


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kutatássorozat célja a szociális kompetencia azon összetevőinek (szociálisérdek-érvényesítő képességek: együttműködési, segítési, versengési, vezetési; megküzdési stratégiák, érzelmi képességek: felismerési, kifejezési, megértési, szabályozási) működésének feltárása, amelyek nagymértékben meghatározzák a gyermekek iskolai sikerességét és magánéleti boldogulását egyaránt. Célunk egy elméleti modell felállítása és empirikus igazolása, amely komplex leírást ad ezen összetevők kapcsolatrendszeréről. Olyan elméleti háttér kidolgozására törekszünk, amely alapján a pszichikus összetevők optimális elsajátítását, begyakorlását segítő programok dolgozhatók ki.