Kutatási projekt

IKT az oktatásban (a jövő tanterme)


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport a Microsoft Magyarország anyagi támogatásával a 21. század minden követelményeinek megfelelő, új oktatási-kutatási egységet hozott létre. A tanterem kialakítása egy hosszabb távú kutatásképzési program első lépése, és három fő funkciót tölt be: (1) a tanárjelöltek és a továbbképzésekbe bekapcsolódó gyakorló pedagógusok itt sajátítják el a legkorszerűbb technológiák alkalmazását, (2) e teremben folyik az új, technológiaigényes tanítási-tanulási módszerek laboratóriumi vizsgálata, valamint (3) a további fejlesztésekhez szükséges kutatás. A terem berendezési tárgyai, a görgőkön mozgatható asztalok és székek lehetőséget teremtenek az egyéni tanulás, a páros vagy a kiscsoportos munka és a frontális tanítás feltételeinek gyors megteremtésére. A többféle hordozható számítógép (hagyományos notebook, érintőképernyős tábla-PC, ultramobil-PC), a vezeték nélküli internetkapcsolat és projektor, az interaktív tábla, illetve a tanulói visszajelző rendszer sokféle újszerű tanítási-tanulási modell kipróbálásának feltételeit teremti meg.