Kutatási projekt

A stresszel való megküzdés serdülőkorban


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A problémákkal, nehéz helyzetekkel való megbirkózás a serdülőkor egyik központi feladata. Vizsgálatainkban egyrészről serdülőkorú fiatalok problémahelyzetekben való megküzdési mechanizmusait tárjuk fel egy új, eddig nem használt kérdőívvel, másrészről a serdülők számára jelentős szociális kapcsolatban előforduló stresszkezelési módokat. A kutatás lehetőséget teremt különböző életkorú fiatalok coping-mechanizmusainak feltárására, valamint a szociális kapcsolatokban alkalmazható, eltérő megküzdési módok azonosítására.