Kutatóműhely

Mta De Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Szegedi Munkacsoport


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

A projekt a nyelvtudományi alapkutatások egyik legfontosabb problémájával foglalkozik, azzal, hogy milyen adattípusok alkalmazhatók és milyen módon használhatók fel evidenciaként a nyelvészeti elméletekben. E problematikáról a nyelvtudomány nemzetközi élvonalában éles hangú vita zajlik. A projekt ehhez a vitához kíván hozzászólni általánosítható következtetések levonásával az eltérő adatforrásokból származó adattípusok nyelvészeti feldolgozásának tudománymódszertani alapjaira vonatkozóan a Kertész-Rákosi-féle(2012) p-modell segítségével. A projekt résztvevői az adatintegráció különböző lehetőségeinek és korlátainak számbavétele érdekében esettanulmányok készítenek, hogy megválaszolják, hogy az integrációs lehetőségek milyen mértékben és milyen módon befolyásolják a nyelvészeti hipotézisek plauzibilitását. A Szegedi Munkacsoport tagjai elsősorban a szemantika, a pragmatika és a történeti nyelvészet területén vizsgálják a problematikát.