Kutató

Tóth Szergej, PhD


ELÉRHETŐSÉGEK

Email:
Honlap: http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/~toth/

RÖVID BEMUTATKOZÁS

1980-ban végzett a JATE TTK-n. A különböző szociokulturális meghatározottságú csoportok és a társadalmi változások interakciója eredményeként bekövetkezett nyelvi változásokat kutatja, valamint a város szemiotikáját. Szerkesztője az Aetas történettudományi folyóirat, a Nyelvészeti füzetek, a Nyelvészeti Füzetek Szótársorozata és az Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzetek periodikáknak. Az akadémiai orosz–magyar, magyar–orosz szótárak egyik szerkesztője. 1985 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, 1995-től 2017-ig a JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2006-2017 között az Alkalmazott Humántudományi  Intézet vezetője. Meghívott előadója a Monsi, a Tartui, a Plovdivi, a Strasburgi, a Sorbonne, a Szentpétervári Európai és a Moszkvai Állami Egyetemnek. 2000-2017 között a JGYPK dékánhelyettese. A MANYE titkára, majd alelnöke (2003-2013), jelenleg a választmány tagja. Fontosabb ösztöndíjai: Pro Renovanda Cultura Hungariae (1994); Language in a Post-Totalitarian Society (1995-1997); Soros Ösztöndíj (1997); Széchenyi István Ösztöndíj (2003-2005). Brassai Sámuel-díjas (2014. Kolozsvár). A Moszkvai Társadalmi és Pedagógiai Főiskola díszdoktora, a tudományos tanács tagja (2016).