Kutatási projekt

A szociális kogníció idegtudományi alapjai


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Kutatásaink célja a szociális kompetencia egyes összetevőinek neuropszichológiai és nem invazív elektrofiziológiai módszerekkel történő meghatározása; annak feltárása, miként fejlődik a szociális agy, milyen folyamatok köthetők az egyes társas jelenségekhez. Célunk továbbá, hogy természettudományos megalapozottságú támogatást nyújtsunk különféle fejlesztő módszerek kidolgozásához