Kutatóműhely

Jel Kép Tér Munkacsoport


KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

JEL-KÉP-TÉR munkacsoport arra vállalkozik, hogy a szemiotika elméleti kereteiben vizsgálja a jelhasználat megnyilvánulásait, a térhasználat, a vizuális jelek sokrétű világát.

Törekvéseink közös nevezője a társadalmi, természeti és kulturális-művészeti jelenségek szemiotikai elvű megközelítése, elemzése, melyhez mindenekelőtt Charles S. Peirce, Charles W. Morris, Jurij Lotman, Thomas Sebeok, Jurij Sztyepanov, Umberto Eco, valamint a hazai kutatók közül Voigt Vilmos, Petőfi S. János, Horányi Özséb, Szívós Mihály elméleti munkássága szolgál alapul.

A Szegedi Tudományegyetemen megalakult munkacsoport azt a célt tűzte ki, hogy köteteikben helyet ad a kortárs szemiotikai elméleti irodalmának, átfogó elemzéseknek, interdiszciplináris megközelítéseknek. Reményeink szerint a JEL-KÉP-TÉR sorozat hozzájárul a hazai szemiotikai kutatások sokszínűségéhez.

E-mail:jelkepter@jgypk.szte.hu