Találatok

KUTATÁSI PROJEKTEK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak Hasznosíthatóság szintje
A nyelvhasználat különböző formái Nyelvészet Dr. Bibokné dr. Németh T. Enikő kutatóműhelye nyelvtudomány, pragmatika Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A nyelvi adatok szerepe az elméletalkotásban Nyelvészet Dr. Maleczki Márta kutatóműhelye nyelvtudomány, formális szemantika Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A tanulói nyelvhasználat szintaxisának egybevetése a tankönyvi szövegek szintaxisával Nyelvészet Dr. Békésiné dr. Fejes Katalin kutatóműhelye nyelvtudomány Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A többszörösen összetett mondat koreferencia-viszonyai Nyelvészet Dr. Békésiné dr. Fejes Katalin kutatóműhelye nyelvtudomány Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Implicit argumentumok a magyarban Nyelvészet Dr. Bibokné dr. Németh T. Enikő kutatóműhelye nyelvtudomány, nyelvelmélet Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Meggyőzés és manipuláció az ikonikus fordulat szolgálatában Nyelvészet Új demokráciák és humán kommunikáció kutatócsoport szemiotika, nyelvtudomány, szövegtan, városi tünettan Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Univerzális és nyelvspecifikus szemantikai tulajdonságok az egzisztenciális mondatokban Nyelvészet Dr. Maleczki Márta kutatóműhelye nyelvtudomány, formális szemantika Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
SZOLGÁLTATÁSOK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak
Nincs a keresési feltételeknek megfelelő szolgáltatás.
MŰSZEREK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak
Nincs a keresési feltételeknek megfelelő műszer.