Kutatási projekt

A szociális kompetencia néhány – szociális, érzelmi és kognitív – összetevőjének és kapcsolataik fejlettsége és fejlődése


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A szociális kompetencián belül külön képességcsoportot alkotnak a szociálisérdek-érvényesítő (együttműködési, segítési, versengési és vezetési) képességek. E képességek struktúrájáról napjainkig több – számos tudományterület ismereteit integráló – elméleti modell született, amelyek alapján a 2007–2008-as tanévben kidolgoztunk két, 4–10 és 11–18 évesek mérésére alkalmas mérőeszközt. Ezzel az eszközzel 2008-tól folyamatosan végzünk felméréseket.

E mellett vizsgáljuk a négy szociális képesség, az érzelmi képességek (felismerés, kifejezés, megértés és szabályozás) és a szociálisprobléma-megoldó mint szociális-kognitív képesség működése közötti összefüggéseket.

E komplex vizsgálat elvégzését azok az újabb nemzetközi kutatási eredmények indokolják, amelyek szerint mind az érzelmek kifejezésének, szabályozásának és értelmezésének fejlettsége, mind a szociálisprobléma-megoldó gondolkodás, az abban szabályozó funkciót ellátó szociálisprobléma-megoldó képesség fejlettsége jelentősen befolyásolja a szociálisérdek-érvényesítő képességek működését és fordítva.

Minden bizonnyal a kutatás eredményei alapján olyan átfogó képet kapunk a képességek természetéről, amely megfelelő támpontot nyújt a fejlesztési célok és lehetőségek újragondolásához. További célunk a képességek életkori sajátosságait figyelembe vevő – tantárgyi és nem tantárgyi tartalomba ágyazott – komplex, mindegyik területet érintő fejlesztő programok kidolgozása és hatásvizsgálata.