Kutatási projekt

Fejlesztő programok


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Projektek: Alapkészségek kritériumorientált fejlesztése Beszédjavítás-terápia/Olvasástanítás (BeszédMester szoftver) A néma, értő olvasás készségének fejlesztése Az utca matematikája Induktív gondolkodás fejlesztése kisiskoláskorban Szociális/társas készségek fejlesztése metakognitív stratégiák elsajátításával Matematika és olvasás megértés fejlesztése metakognitív stratégiák elsajátításával Tartalomba ágyazott szövegértés-fejlesztés Az oktatási hatékonyság növelése projekt-módszerrel Önszabályozó tanulás Számítógéppel segített oktatás Az ismeretek megértésén alapuló tanulás segítése,a természettudományos műveltség fejlesztése