Kutatási projekt

Kora újkori és kortárs francia filozófiák kutatása


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az SZTE Filozófia Tanszékén folyó kutatások fontos profilját képezi a francia filozófia kutatása. Annak is kiváltképpen két területe: a kora újkori francia filozófiák, és a kortárs francia filozófia. A kora újkori filozófiákat illetően a Tanszék munkatársai Descartes és Pascal hazai fordítói: Dékány András és Pavlovits Tamás. Az ő gondozásukban több kötet látott magyarul napvilágot, nevezetesen Descartes: A lélek szenvedélyei, Descartes: A filozófia alapelvei, Pascal: Írások a szerelem szenvedélyéről, a geometriai gondolkodásról és a kegyelemről. A kortárs francia gondolkodás, nevezetesen a fenomenológia és egzisztenciálfilozófia szintén jelentős szerepet tölt be a kutatásokban: Sartre életműve, valamint a francia fenomenológia teológiai fordulata (Lévinas, Henry, Marion, Chrétien) gondolkodásában. A kutatás keretén belül meghatározóak a francia szakmai kapcsolatok. A Tanszék több francia nyelvű konferenciát szervezett Szegeden és Párizsban. A Tanszéknek Erasmus kapcsolata van a Metzi Egyetem Filozófia Tanszékével.