Kutatóműhely

Oktatáselméleti Kutatócsoport


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

Az Oktatáselméleti Kutatócsoport 2003-ban alakult. Kutatócsoport az SZTE Neveléstudományi Intézete mellett működik, annak több évtizedes kutatási és képzési hagyományára épít, kapcsolódik az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport munkájához, azzal közös infrastruktúrát tart fenn. Kutatásokat végez a neveléstudomány területén, feladatának tekinti különösen a matematikai és a természettudományos műveltség, az olvasás-szövegértés, valamint a tudáselsajátítást befolyásoló kognitív és affektív készségek vizsgálatát.

A kutatócsoport célja a kutatók és az eredmények alkalmazásában érintett iskolák közötti tartós partnerkapcsolat kiépítése és fenntartása, gyakorlati szakemberek bekapcsolása a kutatómunkába, az eredmények széles körű elterjesztésének segítése, a kutatás, a fejlesztés és a képzés egységének megteremtése.