Kutatóműhely

Szociális Kompetencia Kutatócsoport


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KAPCSOLAT

Dr. habil Zsolnai Anikó

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi pszichológiai kutatások egyik nagyon fontos területévé vált a társas viselkedés vizsgálata. Számos elméleti munka és empirikus vizsgálat foglalkozik a viselkedést meghatározó szociális kompetencia mint pszichikus rendszer működésével, valamint a fejlődését befolyásoló tényezők sajátosságainak feltárásával. Az eredmények ismeretében számos olyan külföldi segítő-fejlesztő program jött létre, amely jól alkalmazható a gyógyítás, a csoportépítés és a pedagógia területén egyaránt a szociális viselkedés hatékony működésének elősegítésére. Magyarországon a szociális kompetencia nem preferált kutatási téma sem a pszichológiában, sem a pedagógiában; nagyon kevés empirikus vizsgálat született eddig, valamint szintén csekély az óvodai és az iskolai keretek között alkalmazható programok száma.

A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete (korábban Pedagógiai Tanszéke) az egyik olyan hazai kutatóhely, ahol a szociális kompetencia vizsgálatával régóta foglalkoznak. Nagy József professzor szakmai irányítása mellett közel 20 éve indult meg egy olyan kutatóképzés, amelynek eredményeként mára megérett a helyzet egy karok közötti kutatócsoport létrehozására.

A Szociális Kompetencia Kutatócsoport legfőbb célja a szociális kompetencia interdiszciplináris (pszichológiai, idegélettani, biológiai, pedagógiai és szociológiai) vizsgálata, ezen belül a szociális kompetencia fejlődését meghatározó tényezők (kulturális, családi, iskolai, kortársi); a különböző szociális készségek és képességek fejlődésének és fejlesztési lehetőségeinek; a szociális és egyéb motívumok működésének; a szülői, elsősorban az anyai viselkedés befolyásoló hatásának; valamint az interkulturális és a szociális kompetencia összefüggéseinek vizsgálata.

A kutatócsoport tagjai már eddig is több közös kutatási projektben dolgoztak együtt, az eredményeket közösen publikálták és mutatták be hazai, valamint nemzetközi konferenciákon. A kutatócsoport létrejötte az eddig folyó kutatások folytatását és újak kidolgozását teszi lehetővé egy szorosabb együttműködési forma keretében.