Kutatási projekt

Énkép és önértékelés serdülőkorban


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az énkép alakulása és változása serdülőkorban a fejlődéslélektan egyik leginkább kedvelt kutatási területe, azonban hazánkban kevés reprezentatív vizsgálatot végeztek e témakörben. A kutatás célja az énkép és önértékelés változásának feltárása a serdülőkor egész szakaszában. Fontos szempont még megvizsgálni ezek összefüggését a szülői aspirációkkal és a szülők énképével.