Kutatási projekt

A nyelvi adatok szerepe az elméletalkotásban


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kutatás azt vizsgálja, hogy egy konkrét nyelvészeti téma (pl. határozottsági korlátozás) különböző megközelítéseiben milyen nyelvi adatokat használnak a kutatók, és ez mennyiben befolyásolja a kutatási eredményeket. Ez a vizsgálat azért nagyon fontos elméleti szempontból és a gyakorlati kutatások megvalósítása szempontjából is, mert az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy miféle tényezők torzíthatják a kutatási eredményeket, és ezeknek a hatása hogyan küszöbölhető ki.