Kutatási projekt

Környezetfilozófia kutatás


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A környezet kérdései egyre fontosabb szerepet kapnak a modern kultúra szinte minden területén. A környezetfilozófiaegyrészt ugyanolyan absztrakciós szinten levő filozófiai diszciplína, mint pl. a természet-, a társadalom- vagy a politikafilozófia, amelyhez témájában is kapcsolódik. Ebből adódik, hogy a környezetfilozófia ezer szállal kötődik az eszmetörténethez. Másrészt a környezetfilozófia szorosan kapcsolódik a környezeti válsághoz mint gyakorlati problémához, amelynek mibenlétéről (diagnózis) és megoldási lehetőségeiről (terápia) a lehető legáltalánosabb képet próbálja adni. A környezetfilozófia kialakulása szempontjából az 1973-as év tekinthető fordulópontnak, amikor is az ausztrál Peter Singer, a norvég Arne Næss és a szintén ausztrál Richard Sylvian publikált egy-egy alapvető tanulmányt az állatvédelem, a mélyökológia és a környezetetika témakörében. Az első környezetfilozófiai tematikájú folyóirat, az Environmental Ethics 1979-től jelenik meg, majd cikkek, könyvek és új folyóiratok megszületése nyomán alakult ki a filozófiának ez az új területe, amelyet ma már a világ szinte minden jelentős egyetemén oktatnak. Tóth Jánosnak több magyar illetve idegen nyelvű írása jelent meg a témában, valamint maga is szervezett ezzel kapcsolatban konferenciát.