Kutatási projekt

Szegedi Iskolai Longitudinális Program (HELP)


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Cél: A Szegedi Iskolai Longitudinális Program célja az iskola fejlesztő hatásának feltárása, a fejlődési pályák elemzése, modellezése, a fejlődés stabilitásának feltérképezése, a korai diagnózist lehetővé tevő mérőeszközök kidolgozása, a tanulók kognitív és szociális készségeinek, képességeinek, tanuláshoz fűződő attitűdjének rendszeres, a közoktatás teljes idejére kiterjedő vizsgálatával. Az összegyűjtött eredmények lehetővé teszik annak a megmutatását, hogy mely életkorban milyen jellegű különbségek állandósulnak a tanulók között, hogy az iskolarendszer milyen ponton és hogyan tud hatékonyan beavatkozni a fejlődés folyamatába, továbbá mit tehet a jelentkező tanulási problémák megelőzése érdekében. Módszer: Az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport 2003 óta kíséri nyomon három korcsoport, a 2003/2004-es tanévben első, valamit ötödik és kilencedik évfolyamos tanulóit.