Kutatási projekt

Emlékkönyvek a XVI-XVIII. században


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A 16-18. században és azt követően is az emlékkönyv-írás igen elit műfajnak volt tekinthető, nem úgy, mint ma. Kizárólag az értelmiség passziója volt, tekintve az ebben az időben nem annyira jellemző írni-olvasni tudást. Tehát ezen feltáratlan írások, jelentős művészettörténeti és irodalmi jelentőséggel bírnak. A kutatás célja, hogy az összes hungarica-jellegű (ti. hungarus által írott, de beletartoznak ebbe a z ún. hungarusról szóló írások is) bejegyzést teljes egészében feldolgozzák. Ennek a nemzetközi (német konzorcium) projektnek a célkitűzése, hogy a rövidítéseket feloldva, a jelmondatokat megfejtve minden ilyen bejegyzést feltárjon, feldolgozzon és közzétegyen. Amely bonyolult és meglehetősen óriási feladat, hiszen az ógörög, héber, latin nyelvű feljegyzéseken túl német, magyar és sok más nyelvű írások is fellelhetőek ezekben. Továbbá a hatalmas mennyiségű anyag, becslés szerint kb. 20-30ezer, Európában első és egyedülálló vállalkozássá teszi ezt a kutatási projektet. Az adatbázis folyamatosan bővülő anyagát külföldről is nagy érdeklődéssel keresik (Németország, Hollandia).