Kutatási projekt

A többszörösen összetett mondat koreferencia-viszonyai


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A koreferencialitást mint két vagy több nyelvi elem együtt referálását a nyelvészet hagyományosan két nyelvi (nyelvhasználati) közegben vizsgálja: az alárendelő összetett mondatok, valamint a szöveg síkján. Az itt folyó kutatás – mintegy közbülső területen – a többszörösen összetett mondatok sorrendi sajátosságaiként vizsgálja a koreferenciális összefüggéseket.