Találatok

KUTATÁSI PROJEKTEK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak Hasznosíthatóság szintje
A fehér eperfa (Morus alba) vércukorszint-csökkentő anyagainak kinyerése és a hatás vizsgálata Gyógyszerésztudományok Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A növények ekdiszteroidtartalmának követése a vegetáció során, sorozatvizsgálatra alkalmas kromatográfiás módszerek kidolgozása Gyógyszerésztudományok Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely farmakognózia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A vegetatív idegrendszer élettana és gyógyszertana Biológiai tudományok Dr. Blazsó Gábor kutatóműhelye gyulladástudomány tudományterület Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
AcrB homológ membránfehérjék vizsgálata Biológiai tudományok Dr. Szakonyi Gerda kutatóműhelye proteomika Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Alzheimer kór és különböző daganatos megbetegedések felismerése és gyógyítása Gyógyszerésztudományok MTA-SZTE „Lendület” Foldamer Kutatócsoport Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Az ekdiszteroidok szerkezetének biotranszformációval történő módosítása jelentős anabolikus hatású származékok előállítására Gyógyszerésztudományok Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely farmakognózia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Bevonás művelete különös tekintettel a hatóanyag-felszabadulásra Gyógyszerésztudományok Ifj. Dr. Regdon Géza kutatóműhelye gyógyszertechnológia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Ciklusos béta-aminosavak szintézise és alkalmazása Gyógyszerésztudományok Dr. Kiss Loránd kutatóműhelye gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Dinamikus erőmérés a tablettázás során Gyógyszerésztudományok Ifj. Dr. Regdon Géza kutatóműhelye gyógyszertechnológia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Ekdiszteroidok insekticid hatásának vizsgálata levéltetű teszten in silico dokkolási vizsgálatokkal Gyógyszerésztudományok Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Ekdiszteroidok kinyerése hazai Asteraceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae, Polypodiaceae, Helleboraceae fajokból Gyógyszerésztudományok Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Enantioszelektív katalizátorok fejlesztése Gyógyszerésztudományok Dr. Szakonyi Zsolt kutatóműhelye gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Enzim-katalizált kinetikus és dinamikus rezolválások Gyógyszerésztudományok Dr. Forró Enikő kutatóműhelye gyógyszerkémia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Euphorbiaceae családba tartozó fajok diterpénjeinek izolálása, szerkezetvizsgálata és farmakológiai értékelése Gyógyszerésztudományok Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely farmakognózia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Felfedező gyógyszerkutatás, szerkezetoptimalizálás (szintetikus és számítógépes gyógyszertervezés) Gyógyszerésztudományok Gyógyszertervezés és szintézis kutatóműhely gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Filmbevonás Gyógyszerésztudományok Ifj. Dr. Regdon Géza kutatóműhelye gyógyszertechnológia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Filmképző anyagok vizsgálata Gyógyszerésztudományok Ifj. Dr. Regdon Géza kutatóműhelye gyógyszertechnológia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Félszilárd gyógyszerkészítmények előállítása, fejlesztése és vizsgálata Gyógyszerésztudományok Dr. Csányi Erzsébet kutatóműhelye gyógyszertechnológia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Félszintetikus flavonoidok előállítása és vizsgálata Biológiai tudományok, Gyógyszerésztudományok Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely szerves kémia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Gyulladás illetve ödémás reakciók élettana és farmakológiája Biológiai tudományok Dr. Blazsó Gábor kutatóműhelye gyulladástudomány tudományterület Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Gyógyszerhatás programozása a gyógyszerleadás térbeli és időbeli szabályozásával Gyógyszerésztudományok Prof. Dr. Erős István kutatóműhelye gyógyszertechnológia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Hatóanyagok polimorfiájának kutatása (kristályos és amorf anyagok) Gyógyszerésztudományok Prof. Dr. Révész Piroska kutatóműhelye gyógyszertudomány Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Kemotaxonómiai és produkcióbiológiai vizsgálatok - Magyarországon honos és meghonosítható (gyógy)növény fajok hatóanyag szkrínelése Gyógyszerésztudományok Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely farmakognózia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Kárpát-medencében honos Ranunculaceae fajok diterpénalkaloidjainak izolálása, szerkezetmeghatározása és farmakológiai vizsgálata Gyógyszerésztudományok Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely farmakognózia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Minta kutatási projekt Gyógyszerésztudományok Dr. Aigner Zoltán kutatóműhelye Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Molekulák ADME sajátságainak feltérképezése Gyógyszerésztudományok dr. Márki Árpád kutatóműhelye molekuláris farmakológia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Multipartikuláris rendszerek (MPS) Gyógyszerésztudományok Ifj. Dr. Regdon Géza kutatóműhelye gyógyszertechnológia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Módosított hatóanyagleadású szilárd gyógyszerformák Gyógyszerésztudományok Ifj. Dr. Regdon Géza kutatóműhelye gyógyszertechnológia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Nanotechnológia (nanokristályok és nanohordozók) Gyógyszerésztudományok Prof. Dr. Révész Piroska kutatóműhelye gyógyszertudomány Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Nanotechnológiai kutatások eredményei a gyógyszerfejlesztésben - Intranazális és pulmonális gyógyszerbevitel Gyógyszerésztudományok Prof. Dr. Révész Piroska kutatóműhelye gyógyszertudomány Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Receptor-ligand kölcsönhatások tanulmányozása számítógépes módszerekkel Gyógyszerésztudományok dr. Márki Árpád kutatóműhelye molekula modellezés Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Receptor-ligand kölcsönhatások vizsgálata radaioligand kötési technikával Gyógyszerésztudományok dr. Márki Árpád kutatóműhelye molekuláris farmakológia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Reprodukciós farmakológia Gyógyszerésztudományok Dr. Gáspár Róbert kutatóműhelye farmakológia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Transzedermális hatóanyag-bevitel Gyógyszerésztudományok Dr. Csányi Erzsébet kutatóműhelye gyógyszertechnológia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Tumorellenes hatású természetes terpenoidok, alkaloidok és fenolos vegyületek izolálása Asteraceae fajokból Gyógyszerésztudományok Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely farmakognózia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Vanilloid receptor szerkezetének meghatározása Biológiai tudományok Jósvay Katalin kutatóműhelye molekuláris biológia, biokémia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Áramlásos kémiai szintézisek Gyógyszerésztudományok Gyógyszertervezés és szintézis kutatóműhely gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Új és ismert ekdiszteroidok kinyerése Silene, Serratula, Helleborus és Ajuga fajokból, az ekdiszteroidok szerkezetének meghatározása, farmakológiai és rovarbiológiai vizsgálatok Gyógyszerésztudományok Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely farmakognózia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
SZOLGÁLTATÁSOK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak
Gyulladásgátló anyagok in vivo és in vitro kutatása Gyógyszerésztudományok Dr. Blazsó Gábor kutatóműhelye gyószerésztudomány, gyulladásgátló anyagok
Növényi eredetű, biológiailag aktív vegyületek izolálása és szerkezet-meghatározása Gyógyszerésztudományok Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely
Növényi termékek fitokémiai minőségi és biztonságossági vizsgálata Gyógyszerésztudományok Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely
MŰSZEREK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak
"Hanson SR8 Plus" forgólapátos kioldókészülék
"Andersen" kaszkád impaktor modell (ACI) 7 szűrőtálcával
"Avatar 330 Thermo Nicolet FT-IR" spectrometer
"Blisterboy" félautomata bliszterező berendezés
"Brookfield DV-II+ Pro" rotációs viszkoziméter Gyógyszerésztudományok Dr. Csányi Erzsébet kutatóműhelye
"Büchi-191-B" laboratóriumi porlasztva szárító berendezés
"Diaf" excenteres tablettázógép
"Dragex-1" drazsírozó üst
"Erweka ZT71" dezintegrációs készülék
"Erweka" friabilátor
"Freund CF-360" centrifugál granulátor
"Haake Rheostress 1" reométer Gyógyszerésztudományok Dr. Csányi Erzsébet kutatóműhelye
"Haake VT-02" rotációs viszkoziméter Gyógyszerésztudományok Dr. Csányi Erzsébet kutatóműhelye
"Hanson Microette TM Topical & Transdermal Difusion Cell System" Gyógyszerésztudományok Dr. Csányi Erzsébet kutatóműhelye
"Hermle Z323K" általános laborcentrifuga (hűthető)
"Hielscher" nagyintenzitású ultrahangos diszpergáló
"Knauer" félmikro ozmométer
"Korsch EK0" excenteres tablettázógép
"Kraemer UTS-50" tablettavizsgáló
"Kruss" tenziométer
"Leica" képanalizátor
"Leica" termomikroszkóp
"MOM" liofilező berendezés --> idokozben cserelve uj tipusu keszulekre
"MPA 9" dermatometriás berendezés Gyógyszerésztudományok Dr. Csányi Erzsébet kutatóműhelye
"Manesty F3" excenteres tablettázógép
"Mettler-Toledo HR73" halogén nedvességtartalom meghatározó
"Mettler-Toledo" DSC készülék
"Mitutoyo SJ-201P" felületi érdesség meghatározó
"OCA" nedvesedési peremszög meghatározó
"PTG-1" porreológia-vizsgáló készülék
"Pharmatest" forgólapátos kioldókészülék
"Philips MiniPal PW 4025 energiadiszperzív röntgenfluorescens spektrométer
"Physica MCR 101" reométer
"Physica Rheolab MC1" rotációs viszkoziméter Gyógyszerésztudományok Dr. Csányi Erzsébet kutatóműhelye
"Pro-C-epT 4M8" high shear granulátor
"Quantachrome" sztereopiknométer
"Retsch AS 200" vibrációs szitarázógép
"Retsch PM 100" golyósmalom
"Rhopoint MFFT" készülék
"STAV 2003 Stampfvolumeter" portérfogattömeg vizsgáló
"Sartorius lösemodell" kioldódásvizsgáló
"Sartorius" diffúziós cella
"Schmizo" kristályosító berendezés
"Stephan UMC 5" multifunkciós berendezés"
"Strea 1" fluidgranuláló
"Thyr 2" vibrációs szitarázógép
"Zuma" félautomata kapszularendező és -töltő készülék
AKTA FPLC
Antaris II NIR spektrométer
Bruker D8 Advance porröntgen berendezés
Centrifugális megoszlási kromatográf - Armen SpotPrep C Gyógyszerésztudományok
DSC Gyógyszerésztudományok Dr. Aigner Zoltán kutatóműhelye, Ifj. Dr. Regdon Géza kutatóműhelye
Fluoreszcens mikroszkóp - NIKON Eclipse TS100 Gyógyszerésztudományok
Folyadék kromatográf - Thermo LCQ FLEET HPLC-M Gyógyszerésztudományok
HPLC: AGILENT 1260 és 1100 rendszerek
Heraeus Inkubátor
Hettich Universal 320R Centrifuga
Izolált szervi és in vivo laboratórium
Konvencionális állatház
LEICA Sztereomikroszkóp
Labor kristályosodás - Rossz vízoldékonysággal rendelkező hatóanyagok biológiai hasznosíthatóságának növelése
Labor nanotechnológia, nanomedicina
Labor reológia - Folyékony és félszilárd hatóanyaghordozó rendszerek fejlesztése
MARS CEM Mikrohullámú Roncsoló
Malvern Mastersizer 2000
MettlerTGA/DSC1
Mikrohullámú szilárd fázisú peptidszintetizátor - CEM Liberty1 Gyógyszerésztudományok
Molekuláris farmakológiai laboratórium
Mágneses magrezonancia spektroszkóp - Bruker DRX-400 MHz Gyógyszerésztudományok
Mágneses magrezonancia spektroszkóp 4 csatornás Cryo fejjel - Bruker Avance 600 Gyógyszerésztudományok
NIR, FT-IR Gyógyszerésztudományok Dr. Aigner Zoltán kutatóműhelye
NMR
Nedvesedési peremszög-meghatározó Gyógyszerésztudományok Dr. Aigner Zoltán kutatóműhelye
Nyolc csatornás simaizom és harántcsíkolt izom szervfürdő - MDE IS-02 Gyógyszerésztudományok
Perkin Elmer Atomabszorpciós Spektométer
Pro-C-epT 4M8" gördülőágyas bevonó készülék
Raman (DXR) spektrométer Gyógyszerésztudományok Dr. Aigner Zoltán kutatóműhelye
Röntgenanalitikai berendezések Gyógyszerésztudományok
Saját fejlesztésű duzzadási erő-mérő
Saját fejlesztésű mechanikai szilárdság mérő berendezés
Sejtkultúra laboratórium
Sensoquest PCR
Shumadzu UFLC
Spektrofotométer
Szilárd gyógyszerformák fejlesztése
TG-MS Gyógyszerésztudományok Dr. Aigner Zoltán kutatóműhelye, Ifj. Dr. Regdon Géza kutatóműhelye
Tömegspektrométer - Shimadzu és Sciex HPLC-MS/M Gyógyszerésztudományok
VP izotermális titrációs kaloriméter Gyógyszerésztudományok
Vibrációs spektroszkópiai berendezések - Thermo scientific
KUTATÓK
Név Egyetemi szervezet Kutatóműhely
Aigner Zoltán, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszertechnológiai Intézet
Dr. Aigner Zoltán kutatóműhelye
Blazsó Gábor, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
Dr. Blazsó Gábor kutatóműhelye
Báthori Mária, Dr. Prof. Gyógyszerésztudományi Kar,Farmakognóziai Intézet
Csupor Dezső, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Farmakognóziai Intézet
Csányi Erzsébet, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszertechnológiai Intézet
Dr. Csányi Erzsébet kutatóműhelye
Dombi György, Prof. Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszeranalitikai Intézet
Doró Péter, Dr. habil Gyógyszerésztudományi Kar,Klinikai Gyógyszerészeti Intézet
Ducza Eszter, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
Forró Enikő, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerkémiai Intézet
Dr. Forró Enikő kutatóműhelye
Fülöp Ferenc, Prof. Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerkémiai Intézet
Gyógyszertervezés és szintézis kutatóműhely
Gáspár Róbert, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
Dr. Gáspár Róbert kutatóműhelye
Hajdú Zsuzsanna, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Farmakognóziai Intézet
Hohmann Judit, Prof. Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Farmakognóziai Intézet
Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely
Hunyadi Attila, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Farmakognóziai Intézet
Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely
Ifj. Regdon Géza, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszertechnológiai Intézet
Ifj. Dr. Regdon Géza kutatóműhelye
Kiss Loránd, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerkémiai Intézet
Dr. Kiss Loránd kutatóműhelye
Lázár László, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerkémiai Intézet
Martinek Tamás, Dr. Prof. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszeranalitikai Intézet
MTA-SZTE Lendület kutatócsoportok
MTA-SZTE „Lendület” Foldamer Kutatócsoport
Minorics Renáta, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
Márki Árpád, dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
dr. Márki Árpád kutatóműhelye
Palkó Márta, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerkémiai Intézet
Rédei Dóra, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Farmakognóziai Intézet
Révész Piroska, Prof. Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszertechnológiai Intézet
Prof. Dr. Révész Piroska kutatóműhelye
Simon Lajos, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerkémiai Intézet
Soós Gyöngyvér, Dr. Prof. Gyógyszerésztudományi Kar,Klinikai Gyógyszerészeti Intézet
Szakonyi Gerda, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszeranalitikai Intézet
Dr. Szakonyi Gerda kutatóműhelye
Szakonyi Zsolt, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerkémiai Intézet
Dr. Szakonyi Zsolt kutatóműhelye
Szatmári István, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerkémiai Intézet
Vasas Andrea, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Farmakognóziai Intézet
Zupkó István, Dr. Gyógyszerésztudományi Kar,Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
Természetes eredetű hatóanyagok vizsgálata kutatóműhely