Kutatási projekt

Ekdiszteroidok kinyerése hazai Asteraceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae, Polypodiaceae, Helleboraceae fajokból


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Több mint 30 éve áll kutatásaink homlokterében az ekdiszteroidoknak, ezeknek a biológiailag aktív vegyületeknek izolálása különböző növényfajokból.

Az ekdiszteroidokat a rovarokból fedezték fel először, ahol fejlődési hormonszerepet töltenek be. Később derült fény arra, hogy a növények is bioszintetizálják ezeket a vegyületeket, mégpedig nagyságrendekkel nagyobb mennyiségben, szélesebb szerkezeti diverzitásban, mint a rovarok. Az Asteraceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae, Polypodiaceae, Helleboraceae családok számos faja különösen jelentős mennyiségben halmozza felezeket a vegyületeket. 

A növényekből nyert ekdiszteroidokkal lehetővé vált farmakológiai hatásuk vizsgálata, s ma már bizonyított, hogy számos előnyös hatással rendelkeznek emlősökön, s magas dózisban sem toxikusak. Bizonyított hatásaik közül a legnagyobb érdeklődés a fehérjeszintézist fokozó hatásuk felé irányul. Néhány ekdiszteroid anabolikus hatása azonos a Neroboléval (Steranabol), de ez a hatás nem jár együtt androgén, ösztrogén és timolitikus mellékhatásokkal.  Nem áll rendelkezésre azonban elegendő adat hatásmechanizmusukra és a szerkezet hatás közötti összefüggésekre. Ezek vizsgálatához további új szerkezetek felfedezésére, izolálására, a már ismert szerkezetű ekdiszteroidok nagy mennyiségben történő kinyerésére és az izolálási eljárás állandó javítására, egyszerűsítésére van szükség.  A fent említett fajokból ezideig több, mint 100 (113) ekdiszteroidot nyertünk ki izolálási eljárásunk folyamatos tökéletesítésével, egyszerűsítésével, ami az ismert ekdiszteroidok egyharmadát jelenti. Izolált vegyületeink szerkezetét spektroszkópiás módszerekkel határoztuk meg. Ezek között a vegyületek között 55 teljesen új természetes vegyület található, Ezek az új anyagok felhasználhatók az anabolikus hatás-szerkezet közötti összefüggések megállapításában, de új hatások hordozói is lehetnek.