Kutatási projekt

AcrB homológ membránfehérjék vizsgálata


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A multidrog rezisztens (MDR) transzport fehérjék kritikus kimenettel lehetnek egy fertőző betegség kezelése során azáltal, hogy képesek az adott gyógyszert a sejtekből kipumpálni. Ezek a fehérjék a sejtmembránba ágyazottan helyezkednek el és fő feladatuk sokféle szubsztrát megkötése és eltávolítása a sejtből. Néhány MDR esetében már ismert a nagyfelbontású szerkezet, de ezek a példák nem nyújtanak elegendő információt a multidrog rezisztencia jelenség pontos leírásához. Escherichia coli-ban a legfőbb antibiotikum rezisztenciáért az AcrB fehérje felelős, mely folyamatosan expresszálódik és ezzel egy alap rezisztenciát biztosít a mikroorganizmusnak. Az AcrB két másik fehérjével lép kölcsönhatásba a működése során: a TolC-vel, mely egy külső membránfehérje, és az AcrA-val, mely sejtmembránhoz láncolt protein. Az így kialakult fehérje komplex egy csatornát képez a belső és külső membránban áthidalva periplazmatikus teret, és ezen a csatornán keresztül távolítja el a nemkívánatos molekulákat. Az AcrB molekula háromdimenziós szerkezetét és működése már ismert. Fő célkitűzés különböző Gram negatív baktériumok AcrB homológ MDR transzport fehérjéinek klónozása, expresszálása, funkcionális vizsgálata, tisztítása, kristályosítása majd később a szerkezetük meghatározása.