Műszer

Mágneses magrezonancia spektroszkóp - Bruker DRX-400 MHz


TUDOMÁNYÁGAK

A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Bruker DRX-400 MHz NMR készülék. A mágneses magrezonancia spektroszkópia egy analitikai technika mellyel az intézetben jellemzően szerves molekulák szerkezetét vizsgálják. Az NMR méréshez a mintát egy deuterált oldószerben kell oldani. A mé- réshez általában 2–20mg anyag elegendő. Az NMR mérésekkel nagy mennyiségű információ nyerhető a molekulák atomi összetételéről, a molekula vagy egy adott atom vagy funkciós csoport specifikus környezetéről, ezek relatív helyzetéről, mely adatokból a vizsgálati minta konstitúciós és konformációs viszonyairól nyerhetünk információkat. Az NMR méréseket anyagok tisztasági vizsgálatára is lehet alkalmazni. Ezen tények alapján az NMR méréseket minőségbiztosításra és ellenőrzésre is lehet használni. Egyéb, fejlettebb mérések használhatók kicserélődési viszonyok, reakció-kinetika és reakció mechanizmusok tanulmányozására.

KAPCSOLAT