Kutatóműhely

Természetes Eredetű Hatóanyagok Vizsgálata Kutatóműhely


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KAPCSOLAT

Prof. Dr. Hohmann Judit

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet kutatócsoportja Prof. Dr. Hohmann Judit irányításával biológiailag aktív természetes vegyületek izolálását és azonosítását végzi, kiemelten a Kárpát-medencében előforduló növényfajokból. Ezen kutatások fontosságát az adja, hogy a jelentős biológiai aktivitást mutató természetes hatóanyagok modellként szolgálhatnak új gyógyszerek kifejlesztéséhez, gyógyszerkutatások vezérmolekuláivá válhatnak vagy új hatásmechanizmusok feltárásával járulhatnak hozzá a gyógyszerkutatásokhoz. A csoport tagjai természetes vegyületek szerkezetmódosítását is végzik félszintézissel vagy biotranszformációval. Az intézet által izolált illetve félszintézissel előállított anyagokat, mintegy 300 komponensből álló vegyületkönyvtárat, automatizált szűrővizsgálati rendszerekben tesztelték, s közülük több vegyületet választottak ki preklinikai, klinikai továbbfejlesztésre.

Ezenkívül növényi kivonatokat tartalmazó termékeket fejlesztenek (tradicionális növényi gyógyszerek, étrend-kiegészítők, funkcionális élelmiszerek és kozmetikumok). Ezen kutatási irány jelentőségét a gyógynövény-alapú termékek egyre szélesedő piaca adja. Az intézet az étrendkiegészítő termékek minőségvizsgálatának hazai kezdeményezője, és országos szinten vezető szerepet játszik hamisítások kimutatásában és minősítési analitikai protokollok kifejlesztésében.

A fentieken túl gyógy- és aromanövények hatóanyagainak, azok felhalmozódásának és a felhalmozódás dinamikájának vizsgálatát végzik, kiemelten a Lamiaceae növénycsalád illóolajtartalmú növényeit (pl. Salvia, Origanum, Hyssopus) tanulmányozzák. Ezek a vizsgálatok gyógynövény-termesztéstechnológiai fejlesztések kémiai hátterét biztosítják, és azt a célt szolgálják, hogy minőségi növényi nyersanyag legyen biztosítható.

A kar Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetben, Dr. Zupkó István vezetésével kiterjedt farmakológiai jellegű kutatások folynak. Növényi extraktumok, izolált tartalomanyagok és szintetikus analógjaik tumorellenes hatásának in vitro vizsgálatához humán adherens tumorsejtvonalakat használnak. A munka célja újszerű hatóanyagok azonosítása, azok farmakológiai jellemzése, hatásmechanizmusuk feltérképezése, valamint olyan továbbfejlesztésre alkalmas vezérmolekulák kiszelektálása, melyek gyógyszeripari partnerek érdeklődésére is számot tarthatnak.

A meddőség kezelésében egy ugyancsak természetes anyagnak, a hereméh tejnek a hatásait vizsgálják a kutatók. A hereméhtej fokozza a hím nemi működést, illetve a vizsgálatok arra utalnak, hogy nőstény állatokban fokozza a termékenységet. Az anyag frakcionálása és a frakciók tesztelése jelenleg is folyamatban van. A kutatócsoport igazolta a hereméh-tej reproduktív szervekre gyakorolt hatását patkány modellen.