Műszer

Mágneses magrezonancia spektroszkóp 4 csatornás Cryo fejjel - Bruker Avance 600


TUDOMÁNYÁGAK

A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A kutatócsoport munkája során előállított foldamer vegyületek szekvenciájának validálása, másodlagos szerkezetének meghatározása, illetve a protein-ligandum kölcsönhatások vizsgálata az NMR készülékek segítsé- gével történik. A pufferben oldott mintákat a szupravezető mágnes által létrehozott homogén térbe helyezve, majd egy pulzusszekvenciával besugározva, a mágneses atommagok elnyelik a rájuk jellemző rádiófrekvenciás sugárzást, gerjesztődnek. A készülék ezt detektálva egy idő-függő jelet bocsát rendelkezésünkre, amelyet Fourier-transzformáció segítségével alakíthatunk át a hagyományos frekvencia-függő alakba. Az elnyelési frekvenciák érzékenyen függenek a kémiai környezettől, ezért a vizsgált vegyületek szerkezete pontosan feltérképezhető. A laboratóriumban kettő Bruker ké- szülék található, egy 500 és egy 600 MHz-es. Utóbbi kriofejjel felszerelt, ami lehetővé teszi a méréseket alacsony mikromolos tartományban. Az 500 MHz-es ké- szüléket térítési díj ellenében rutin szerves kémiai mé- résekre használhatják a kutatócsoportok.

KAPCSOLAT