Műszer

Vibrációs spektroszkópiai berendezések - Thermo scientific


A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A vibrációs spektroszkópiai műszerparkunk egy Thermo Nicolet Avatar 330 FT-IR (400–4000 cm-1 spektrumtartományig), egy Antaris II FT-NIR (3800–12000 cm-1 spektrumtartományig) készüléket tartalmaz különböző mérőfeltétekkel (transzmissziós, diffúz reflektancia és HATR (IR) illetve transzmissziós, tabletta transzmissziós és „spinner” (NIR)) felszerelve. Ezen kívül egy 532 nm és 780 nm hullámhosszú lézerrel, Olympus kamerával és fűthető mintatartó- val felszerelt DXR Dispersive Raman mikroszkóppal is rendelkezünk. A műszerpark lehetőséget biztosít különböző szilárd (tabletták, bevont tabletták, kapszulák, porok kristályok stb.), félszilárd (kenőcsök, kré- mek, paszták, stb.) és folyékony (oldatok, emulziók, szuszpenziók, stb.) gyógyszerkészítmények, élelmiszeripari termékek (gyümölcsök, méz), festékek, textíliák és egyéb anyagok vizsgálatára. A készülékek alkalmasak a hatóanyag tartalom, stabilitási és öregedési problémák, nedvességtartalom, száradási kinetika, olajtartalom, és egyéb paraméterek meghatározására gyógyszer-, élelmiszer- és táplálék kiegészítő ipari mintákon, mezőgazdasági és igazságügyi terü- leten. Száloptikás szondák segítségével az anyagok akár csomagoláson keresztül is vizsgálhatóak, a mikroszkóp pedig lehetővé teszi a minták kémiai térképezését vagy a fűthető mintaasztallal kombinálva a hő hatására történő szerkezetváltozá- sok vizsgálatát.

KAPCSOLAT