Kutatási projekt

Molekulák ADME sajátságainak feltérképezése


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A hatóanyagok farmakokinetikájának ismerete alapvetően fontos a gyógyszerfejlesztés szempontjából. Ezen sajátságok felderítése történhet in vitro és in silico módszerekkel. Ezen tématerületen belül olyan modellrendszerek felállítását tervezzük, amelyek lehetőséget teremtenek új hatóanyagok farmakokinetikai sajátságainak gyors meghatározására.