Műszer

Folyadék kromatográf - Thermo LCQ FLEET HPLC-M


TUDOMÁNYÁGAK

A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A Thermo LCQ FLEET HPLCMS egy nagy teljesítményű folyadék kromatográfból (HPLC) és egy tömegspektrométer egységből (MS) áll össze. A HPLC-MS egy meghatározó technika összetett keverékek analitikai vizsgálatára. Alkalmazható növényi kivonatokat, kémiai köztitermékeket, nyerstermékek, stb vizsgálatá- ra. Kiváló analitikai szelektivitása és érzékenysége révén kvantitatív analitikai mérésre is alkalmas, így használható reakció kinetikai, anyagcsere, dopping ellenes vizsgálatokra, stb. A HPLC egység szükséges a keverék komponenseinek elválasztására. Ehhez fordított fázisú technológiát alkalmazunk, amely esetén az álló fázis apoláris, míg a mozgó fázis poláris. Kiemelkedő minőségű méré- seknél az állófázis szemcsemérete mikrométeres tartományban van. A mozgófázis először egy interfész egységbe jut, amely biztosítja az ionizá- ciót és az oldószereltávolítást. Végül az ionokat az MS egység analizálja.

KAPCSOLAT