Kutatási projekt

Enzim-katalizált kinetikus és dinamikus rezolválások


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az enantiomertiszta természetes anyagok szintézisére irányuló törekvéseknek, valamint a korszerű gyógyszerkutatási és gyógyszer¬ bevezetési elveknek (enantiomertiszta farmakonok előállítása) megfelelően, egyszerű és hatékony új enzim-katalizált kinetikus és dinamikus kinetikus rezolválási módszerek kifejlesztését tervezzük az intézeti fő-profilba is jól illeszkedő enantiomertiszta célmolekulák szintézisére. A kutatómunka eredményeiből szabadalmak, magas impakt faktorú folyóiratokban publikált közlemények, konferencia előadások, szakdolgozatok, PhD disszertációk, ill. disszertáció fejezetek várhatók. Az enantiomertiszta biológiailag aktív anyagok nagy volumenű, gazdaságos előállítása iránti egyre növekvő igény miatt, a kutatás eredményei nemcsak tudományos, hanem gyakorlati szempontokból is fontosak (pl. a preparatív szerves kémiában és a gyógyszerkutatásban). A programban foglalkoztatni kívánt egyetemi hallgatók bevezetése az új módszerek alkalmazásába lehetőséget ad számukra szakdolgozat elkészítésére és egyben fontos az utánpótlás-nevelés szempontjából is.