Kutatási projekt

Enantioszelektív katalizátorok fejlesztése


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Tervezzük korábbi 1,3-aminoalkoholokkal és aminodiolokkal analóg vegyületek előállítását. Célunk, hogy a kémiai szerkezet optimalizálásával a korábbiaknál is jobb, új 1,3-aminoalkohol- és aminodiol-típusú királis építőelemeket, valamint királis katalizátorokat állítsunk elő. Korábbi tapasztalataink alapján maguk az alapvegyületek is jól használható katalizátorok lehetnek, de e vegyületek gyűrűzárásaival irodalmi példákkal analóg gyűrűs katalizátorok előállítását és alkalmazását is tervezzük. Kiindulási anyagként számos természetes monoterpénszármazék szóba jöhet: az alfa-pinén mellett, 3- és 2-karént, valamint mirtenalt kívánunk felhasználni. Terveink szerint ily módon egy 30-50 királis vegyületből álló katalizátor, illetve ezeknek megfelelő heterociklusos vegyület könyvtárat tudunk létrehozni. Az alapvegyületek gyűrűzárásaival farmakológiai szempontból is érdekes 1,3-heterociklusokat kívánunk előállítani.