Műszer

Centrifugális megoszlási kromatográf - Armen SpotPrep C


TUDOMÁNYÁGAK

A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az Armen SpotPrep CPC műszer által használt centrifugális megoszlási kromatográfia számos praktikus előnnyel rendelkezik a hagyományos preparatív LC-s (pl. HPLC) technikákhoz képest. A műszer szilárd állófázis helyett két egymással nem elegyedő folyadékrendszerrel dolgozik – az egyik, amelyet erős centrifugális erő tart a helyén, az „oszlop”, a másik az eluens, s a vizsgált komponenseknek a két fázisban való eltérő oldékonyságát használjuk fel kromatográfiás célra. A módszer legfontosabb előnyei is a szilárd állófázis hiányá- ból fakadnak: nincs irreverzibilis adszorpció az oszlopon, az állófázis bepárolható, így a minta 100%-ban visszanyerhető, nincs újra feldolgozandó szilika hulladék, alacsony az oldószer igény és a kétfázisú rendszerek nagyfokú variálhatóságából fakadóan kitűnő optimalizálhatóság jellemzi, melynek következtében széles körű az alkalmazhatósága. A műszer két hullámhosszon monitorozza az UV elnyelést, s beépített frakciószedője kromatográfiás csúcsok külön gyűjtésére is beprogramozható.

KAPCSOLAT