Kutatási projekt

Multipartikuláris rendszerek (MPS)


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Fluidizációs berendezésben előállított multipartikuláris rendszerek bevonása, a bevonás eredményességét befolyásoló paraméterek tanulmányozása. Faktoriális tervezés segítségével a faktorok szerepének megállapítása és az optimális előállítási körülmény meghatározása. A bevont szemcsék felületi tulajdonságainak, folyási sajátságuknak tanulmányozása. Kioldódási vizsgálatok sima és többrétegű bevonatok esetében.