Kutatási projekt

Kemotaxonómiai és produkcióbiológiai vizsgálatok - Magyarországon honos és meghonosítható (gyógy)növény fajok hatóanyag szkrínelése


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A Lamiaceae család kemotaxonómiai vizsgálata: A családra jellemző illóolajok, iridoidok, fenolos anyagok, stb. összehasonlító értékelése faj, nemzetség, alcsaládi szinten. Néhány kiemelt fajnál a hatóanyagok izolálása (pl. Salvia, Stachys, Ballota fajok), kémiai azonosítása, növényanalitikai módszerek kidolgozása elsősorban mennyiségi értékelésekhez (pl. iridoidok, feniletanoidszármazékok), növényi frakciók, izolált vegyületek biológiai hatásvizsgálata (antioxidáns, antikarcinogén, gyulladásgátló hatásra). A hatás- és kémiai szerkezetvizsgálatok kooperáló partnerekkel valósul meg. Hatóanyagok térbeli (különböző eredetű) és időbeli (pl. vegetációs periódus alatti) változékonyság vizsgálata modern analitikai módszerekkel történik. Hatóanyagprodukció változásának vizsgálata Lamiaceae és más családba tartozó fajoknál (pl. Ballota, Galium, Amsonia nemzetségek képviselői) Fontosabb, jelenleg vizsgált taxonok a Salvia, Stachys, Nepeta, Ballota, Verbena, Amsonia, Rhazya, stb. nemzetségekhez tartoznak.