Műszer

VP izotermális titrációs kaloriméter


TUDOMÁNYÁGAK

A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az izotermális titrációs kalorimetria (ITC) az egyik legkorszerűbb technológia a különböző kölcsönhatások termodinamikai paramétereinek meghatározására. A módszerrel kvantitatívan meghatározható két, vagy több molekula interakciója során a kötési affinitás, az entalpiaváltozás, és a kötési sztöchiometria. A berendezés kettő, nagyon hatékony hő- vezető, azonban kémiailag inert anyagból felépülő cellából áll, amit egy adiabatikus köpeny vesz körül. Rendkívül érzékeny hőmérő berendezés méri a vizet tartalmazó referencia és a minta cellája közötti hőmérsékletkülönbséget. A kísérlet során pontosan meghatározott mennyiségű ligandum részletekkel titráljuk a mintánkat, majd a köztük lé- vő reakció természetétől függően növeljük, vagy csökkentjük a referenciaanyag fűtését, a két cellát mindig egyenlő értéken tartva. A fűtésre használt áram teljesítményét mérve és analizálva pontosan meghatározhatóak a fent említett paraméterek. A laboratóriumunkban található MicroCal VP-ITC berendezést a proteinligandum kölcsönhatások tanulmányozására használjuk.

KAPCSOLAT