Kutatóműhely

Az élelmiszeripar Közgazdasági Kérdéseit Vizsgáló Kutatások


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KAPCSOLAT

Prof. Dr. Balogh Sándor

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

A feldolgozóipari ágazatok sorában az élelmiszeripar a legjelentősebb foglalkoztató az Európai Unióban. Meghatározó szerepű a lakosság élelmiszer-ellátásában, világelső az exportban és jelentős a GDP-előállításában. Magyarország élelmiszeripara a hazai feldolgozóiparban nem ilyen részesedésű, 1985 óta ugyanis folyamatos pozíció-romlást szenved el. E hátrányos változás okai sokfélék: a külpiaci viszonylatok átalakulása, az export csökkenése, a tulajdonviszonyok és a vállalkozási méret-struktúra gyökeres változása, a szakágazati struktúra átalakulása (ezen belül egyes szakágazatok „eltűnése”), a belföldi fogyasztás visszaesése, stb. Ezek a jelenségek önmagukban is indokolják az élelmiszeripar  közgazdasági kérdéseit vizsgáló kutatásokat, ám a valóságban ez a tudományterület egyre szűkebb körre szorul vissza.

A Szegedi Tudományegyetem, illetőleg ennek Mérnöki Kara, a Karon belül pedig alig pár kutató e tudományterület művelője, s az SZTE országos viszonylatban még így is a második szereplő. 


A kutatások nem elsősorban módszertani jellegűek, hanem a hatékonysági-termelékenységi ismérvek alapján minősítik az átalakulásokat és tesznek gyakorlati javaslatokat. 

A kutatási témában elhangzott előadások és válogatott publikációk listája ide kattintva megtekinthető.