Kutatási projekt

A hatalom jelei, képei, terei


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A hatalom jelei, képei, terei konferencia a 2004-ben megrendezett „A hatalom interdiszciplináris megközelítésben” szimpózium, majd kötet (Tóth Szergej szerk. 2004. Hatalom interdiszciplináris megközelítésben) folytatása, a JGYPK-n folyó szemiotikai kutatások törekvéseibe illeszkedik.

A konferencia témája: a hatalom szerveződésének, viszonyrendszereinek, önkifejeződésének, reprezentációjának, különböző mediális, művészeti formákban való megnyilvánulásai.