Találatok

JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
Honlap http://www.jgypk.u-szeged.hu/
Email
Cím 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
KUTATÁSI PROJEKTEK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak Hasznosíthatóság szintje
A hatalom jelei, képei, terei Nyelvészet Jel-Kép-Tér Munkacsoport szemiotika, nyelvtudományok, posztszemiotika, nyelvészet Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Az 1956. évi egyetemi ifjúsági mozgalmak története Történettudomány, Szociológia Oral history kutatócsoport 20. századi magyar történelem, 1956-os forradalom és szabadságharc, egyetemek, egyetemi hallgatók, az ifjúság aktív participációja, ifjúsági mozgalmak, oral history, mikrotörténelem, narratív történetformák, kvalitatív társadalomtörténeti kutatás, jelenkortörténet Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Kisvárosi fiatalok világa - alkalmazott kutatás a tényeken alapuló települési ifjúságpolitikai tervezés megalapozásához Szociológia Ifjúságkutató csoport ifjúság, ifjúságkutatás, ifjúságpolitika, településfejlesztés, tényeken alapuló szakmapolitikai tervezés, ifjúságügy, alkalmazott kutatás, ifjúságszociológia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Meggyőzés és manipuláció az ikonikus fordulat szolgálatában Nyelvészet Új demokráciák és humán kommunikáció kutatócsoport szemiotika, nyelvtudomány, szövegtan, városi tünettan Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Állati jelek, képek és terek Jel-Kép-Tér Munkacsoport szemiotika, posztszemiotika, nyelvészet Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Óvodás korú gyermekek szociális kompetenciájának jellemzői – agresszív és proszociális viselkedés Neveléstudomány, Pszichológia Szociális Kompetencia Kutatócsoport szociális kompetencia Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Újfajta 2-fotonos fotokémiai anyagok és szilicium karbid alapú nanomarkarek fejlesztése neuronhálózatok aktivitásának és a dendritikus jel integrációnak gyors, három dimenziós multi-foton mikroszkópiával történő mérésére Kémiai tudományok, Informatika Kémiai Informatika kétfotonos gerjesztés, molekulamodellezés Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
SZOLGÁLTATÁSOK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak
Molekulatervezés Kémiai tudományok, Informatika Kémiai Informatika molekulatervezés, molekulamodellezés
MŰSZEREK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak
Nincs a keresési feltételeknek megfelelő műszer.
KUTATÓK
Név Egyetemi szervezet Kutatóműhely
Kiss Mária Rita Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,Alkalmazott Humántudományi Intézet,Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék
Ifjúságkutató csoport
Lesznyák Márta, Dr. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,Gyógypedagógus-képző Intézet
Szociális Kompetencia Kutatócsoport
Szirmai Éva, PhD Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,Felnőttképzési Intézet
Jel-Kép-Tér Munkacsoport
Viskolcz Béla, Dr. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,Alkalmazott Természettudományi Intézet,Kémiai Informatika Tanszék
Kémiai Informatika
dr. Jancsák Csaba, PhD Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,Alkalmazott Humántudományi Intézet,Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék
Oral history kutatócsoport, Ifjúságkutató csoport
dr. Kiss Gábor Ferenc, PhD Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,Alkalmazott Humántudományi Intézet,Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék
Oral history kutatócsoport
Újvári Edit, PhD Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,Felnőttképzési Intézet
Jel-Kép-Tér Munkacsoport