Kutatóműhely

Fogyasztói Magatartás Kutatóműhely


KUTATÓMŰHELY VEZETŐJE

KAPCSOLAT

Dr. Prónay Szabolcs

KUTATÓMŰHELY BEMUTATKOZÁSA

A Fogasztói Magatartás Kutatóműhelyben a fogyasztók viselkedését, döntéseit, márkaválasztását, márkalojalitását vizsgáljuk fogyasztás elméleti, és fogyasztás szociológiai alapokon marketing szempontok szerint.

A hazai és nemzetközi folyóiratbeli tudományos publikációk mellett ezek a kutatások üzleti megrendelésre is készülnek (különösen turisztikai, banki és közszolgáltatási területen). A Kutatóműhely munkatársainak témavezetésével szakdolgozatok és TDK munkák is készültek, köztük országos nyertes és díjazott művek is születtek.

A Kutatóműhely munkatársainak részvételével 2006-ban az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram keretében országos fogyasztói életstílus kutatás zajlott, melynek dményekből számos konferencia-előadás és nemzetközi publikáció született. (OTKA K 67803 számú „Életstílus alapú fogyasztói szegmentumkutatás” című kutatásban - kutatásvezető: Veres Zoltán).

2011-ben e témában védte meg disszertációját Prónay Szabolcs, aki több publikációt is jegyez a Vezetéstudomány és a Marketing&Menedzsment folyóiratokban a fogyasztáselmélet tárgykörében. A kutatóműhely tudományos eredményeinek összefoglalására született a Hámori - Vajda - Tóth - Derecskei – Prónay (2012): Érzelmek és indulatok a gazdaságban című kötet.

 

SZOLGÁLTATÁSOK