Kutatási projekt

Fogyasztói márkaválasztás kutatások


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kutatási projektben a fogyasztók márkaválasztását vizsgáljuk. Különösen a szimbolikus tényezők - úgy mint önkifejezés és státusz jelzés - befolyását elemezzük a vásárlási döntésre vonatkozóan. Vizsgálataink során arra kívánunk rávilágítani, hogy milyen tényezők húzódnak meg a fogyasztók márkaválasztása, és különösen a márkához való ragaszkodása (márkalojalitása) mögött.

Kutatásaink során a márkához való ragaszkodásra, azaz a márkalojalitásra vonatkozóan több vizsgálati modellt is felállítottunk, melyek alkalmasak a fogyasztói sajátosságok feltérképezésére.

Az életstílus márkaválasztásra vonatkozó befolyását is vizsgáljuk, vagyis azt kutatjuk, hogy a fogyasztók életstílusa (életmódja) mennyiben határozza meg márkaválasztásukat, és milyen sajátos fogyasztói csoportokat (szegmenseket) tudunk kialakítani életstílus alapon.

REFERENCIÁK

Prónay Sz. (2008): A lojalitás vizsgálata fogyasztásszociológiai szempontból Vezetéstudomány 10. szám: pp.45-54

Prónay Sz. – Hetesi E. – Veres Z. (2009): Lifestyles and consumption in a transitional society:  psychographic segmentation in Southern Hungary, Journal Akademija MM 14th special issue, 2009. november, pp 41-53

Veres Z. – Hetesi E. – Vajda B. – Prónay Sz. (2010): Lifestyle-based segmentation in Hungary, In: Veres Z. (szerk): Életstílus alapú fogyasztói szegmensek Magyarországon, SZTE-GTK, ISBN:978-963-306-071-1, 261-271.o

Prónay Sz. – Hetesi E. – Veres Z. (2011): Status based consumption in Hungary, in Hetesi E. – Kürtösi Zs. (ed.) : The Diversity of Researxh at the Szeged Institute of Businesss Studies, Jate Press: Szeged

Prónay Sz. (2011): A fogyasztás, mint az identitás (ki)alakítója, Marketing&Menedzsment, 3. szám, pp. 21-31. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

Üzleti és tudományos szempontból is releváns együttműködési lehetőségek az alábbi területeken:

- Fogyasztói márkaválasztás kutatások

- Életstílus alapú szegmentáció

- Márkalojalitás vizsgálata