Kutatási projekt

Márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Aktualitás: A márkaközösségek pszichológiai érzetének a vizsgálata a PhD kutatásom témája.

A kutatás során a manapság aktuális kutatási témának minősíthető márkaközösségek szerepének vizsgálata jelenik meg a középpontban. A márkaközösségek vizsgálatával kapcsolatban már számos kutatás megjelent a tárgyiasult termékekhez kötődően, míg a szolgáltatások kevésbé kutatott területnek minősülnek a témában. A kutatás során ezért egy speciális szolgáltatást, a zenei fesztivált választottam, amely az egyéb pozitív hozadékok (szponzorációs lehetőség, turisztikai- és kulturális jelentőség és többletkereslet generálás) miatt is fontos kutatási kérdésként jelenhet meg.

Kutatási kérdés: A kutatás során arra keresem a választ, hogy egy zenei fesztivál esetén a márkaközösség pszichológiai érzete hogyan befolyásolja a lojalitást és a fesztivállal kapcsolatos szájreklámot?

Módszerek: A kutatás keretében egy szakirodalmi áttekintés és egy kvalitatív kutatási fázis történt meg. A kvalitatív kutatás eredményeként kiemelhető, hogy magyarországi zenei fesztiválok esetén is van értelme fesztiválok márkájáról beszélni, sőt a márkaközösség érzetén túl az énképilleszkedés-elmélet is értelmezhető a hazai zenei fesztiválok esetén. A kutatás következő fázisát egy kvantitatív kutatási fázis jelenti. A kvantitatív kutatáshoz egy kérdőíves lekérdezés 2015 augusztusában a Szegedi Ifjúsági Napokon megtörtént, 707 válaszadót eredményezve. A kutatás eredményeként a zenei fesztiválra vonatkozóan várhatóan egy lojalitást és szájreklámot magyarázó modell megalkotása történik meg a strukturális egyenletek modellcsalád egyike – a PLS útelemzés segítségével

REFERENCIÁK

Lektorált folyóiratban megjelenő cikk

Kazár K. (2014): A PLS-útelemzés és alkalmazása egy márkaközösség pszichológiai érzetének vizsgálatára. Statisztikai Szemle, 92, 1, 33-52. o.

Kazár K. (2014): PLS Path Analysis and its Application for the Examination of the Psychological Sense of a Brand Community. Procedia Economics and Finance, 183-191. o.

Kazár K. (2015): Lojalitást meghatározó tényezők feltárása zenei fesztiválok esetén fókuszálva a márka szerepére. Marketing & Menedzsment, 49, 3, 36-49. o.

 

Konferencia kiadványban megjelent közlemény

Kazár K. (2013): Márkaközösség pszichológiai érzetének megjelenése egy zenei fesztivál esetén. In Király É. (szerk.): „Kiterjesztett” Marketing Konferenciakötet, Marketing Oktatók Klubja – 19. Országos Konferencia. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, Multimédiás CD kiadvány, 492-503. o.

Kazár K. (2014): Fesztivállátogatást befolyásoló tényezők vizsgálata fókuszálva a márka szerepére. In Hetesi E. – Révész B. (szerk.): „Marketing megújulás”: Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciája. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged, elektronikus kötet.

Kazár K. (2015): Bootstrap algoritmus alkalmazása PLS útelemzés esetén. In Kovács P. (szerk.): Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek: Az ELI társadalmi, gazdasági megalapozása és multiplikátor hatása. Pátria Nyomda, Budapest, 275-287. o.

Kazár K. (2015): Defining and Interpreting Loyalty in the Case of Music Festivals. In Hetesi E. – Vas Zs. (2015) (eds.) New Ideas in a Changing World of Business Management and Marketing. University of Szeged, Doctoral School of Economics, Szeged, 11-23. o.

 

Konferencia előadás

Kazár K. (2013): PLS path analysis and its application for the examination of the psychological sense of a brand community. Innovation and Society 2013 Metodi statistici per la valutazione, 2013. december 9-10., Milan.

Kazár K. (2013): Márkaközösség pszichológiai érzetének megjelenése egy zenei fesztivál esetén. „Kiterjesztett” Marketing, Marketing Oktatók Klubja – 19. Országos Konferencia. Budapesti Gazdasági Főiskola, 2013. augusztus 28-29., Budapest.

Kazár K. (2014): A PLS útelemzés alkalmazása márkaközösség pszichológiai érzetének vizsgálatára. „Módszertani kihívások a társadalmi, gazdasági folyamatok viszgálatakor”, SZTE ÁJTK-GTK Statisztikai és Demográfaiai tanszéke és ELTE ÁJK Közgazdaságtan és Statisztika tanszéke által szervezett műhelykonferencia, 2014. február 4., Szeged.

Kazár K. (2014): Fesztivállátogatást befolyásoló tényezők vizsgálata fókuszálva a márka szerepére. Marketing megújulás”: Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciája. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, 2014. augusztus 27-29., Szeged.

Kazár K. (2015): Defining and Interpreting Loyalty in the Case of Music Festivals. New Ideas in a Changing World of Business Management and Marketing – 3rd Central European PhD Workshop on Economics and Business Studies, 2015.03.19-20, Szeged.