Kutató

Karsai Krisztina, Dr. Prof.


ELÉRHETŐSÉGEK

Email:
Telefonszám: 62/544-879
Honlap: http://www.juris.u-szeged.hu/buntetojog/munkatarsaink/dr-habil-karsai-130303?objectParentFolderId=11060

ÖNÉLETRAJZ

Iskolák, eredmények:

1986-1990 III. Béla Gimnázium Baja, kitűnő

1990 érettségi, kitűnő

1991-1996 József Attila Tudományegyetem Szeged, Állam- és Jogtudományi Kar

jogász szak, nappali tagozat, cum laude (4,5)

1996-1999 JATE ÁJTK - Doktori Iskola Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

1998-2000 SZTE ÁJTK - Potsdami Egyetem német gazdasági jogi képzés

1999-2002 SZTE ÁJTK - posztgraduális európai jogi szakképzés

2004 doktori fokozat megszerzése, summa cum laude

2005 jogi szakvizsga, 

 

Jelenlegi munkahely:

1999-2003 Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék; egyetemi tanársegéd

2003-2005 egyetemi adjunktus

2005- egyetemi docens

 

Tudományos szakterület: büntetőjog

- összehasonlító kábítószer-büntetőjog

- európai büntetőjog, nemzetközi büntetőjog

- fogyasztóvédelem és büntetőjog

 

Külföldi kutatóutak, ösztöndíjak és konferencia-részvételek:

1997. tanulmányút (5 hónap) Bonn, Németország – német Parlament gyakornoki programja keretében

1998. kutatóút (5 nap) Poznan, Lengyelország – Adam-Mickiewich Egyetem (Prof. Dr. Andrzej Szwarc)

1998. kutatóút (5 nap) Bécs, Ausztria – Bécsi Egyetem Kriminológiai Intézete

1999. konferencia-részvétel Madrid, Spanyolország – Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmére alapított jogászegyesület konferenciája, „Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület” képviseletében

2000. kutatóút (4 hét) Bécs, Ausztria – Bécsi Egyetem Kriminológiai Intézete (Prof. Dr. Manfred Burgstaller)

2001. kutatóút (3 hét) Tübingen, Németország – Eberhard Karl Egyetem (Prof. Dr. Joachim Vogel)

2001. konferencia-részvétel Noto (Szicília), Olaszország – a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság: Fiatal Büntetőjogászok I. nemzetközi kongresszusa „Contemporary Problems of International Criminal Law”

2002. kutatóút (10 nap) Frankfurt, Gießen, Németország – OKTK kutatási program keretében (ld. „11. Fontosabb pályázatok”)

2002. konferencia-részvétel Bécs, Ausztria – AIDP XVII. kongresszusának előkészítő ülése I. szekció, nemzeti jelentés benyújtása

2004. konferencia-részvétel Peking, Kína – AIDP XVII. kongresszusa

2005. továbbképzés Siracusa, Olaszország – Specialization Course in International Criminal Law. Terrorism’s New War: ICL’s Responses (ISISC)

2006. Humboldt ösztöndíj Giessen, Németország

2007. konferencia-részvétel La Coruna, Spanyolország – AIDP XVIII. kongresszusának előkészítő ülése I. szekció, nemzeti jelentés benyújtása

2007. konferencia-részvétel Toledo, Spanyolország – ISSD XV. kongresszusa, előadás

 

Fontosabb előadások – magyar nyelven:

2000.04.14-16.: Fiatal Büntetőjogászok Fóruma, Visegrád (Új utak az ártalomcsökkentés területén)

2001.05.25.: Bűnügyi Oktatók Találkozója, Szeged (Gondolatok az Állandó Nemzetközi Büntetőbíróságról)

2002.05.11.: Igazságügyi Fogalmazók IV. Országos Találkozója, Dobogókő (A pénzmosás elleni küzdelem)

2005.01.27.: Fiatal Büntetőjogászok Fóruma II, Szeged (Büntetőeljárás és előzetes döntéshozatal)

2006.07.29.: Vida Mihály Ünnepi Ülés (Uniós jogfejlesztés a büntetőjog területén. A kétszeres eljárás alapelvi tilalmának európai érvényessége.)

2007.03.24.: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért (MAJEB) konferenciája, Lillafüred (A kölcsönös elismerés elve a büntetőeljárásban)

2007.12.05.: A versenyjog és közbeszerzés aktuális kérdései c. konferencia, Szeged (A közbeszerzés és a piaci verseny a büntetőjog határán)

2009.06.04.: Bűnügyi Oktatók Találkozója, Szeged (Európai bűnügyi együttműködés és alkotmányosság)

 

Fontosabb előadások – idegen nyelven:

1996.11.27.: vendégelőadás Lipcsei Egyetem, Németország (Magyar és német kábítószer-büntetőjog)

2000.10.16-18.: referátum „Jogösszehasonlító szeminárium a német, a magyar és a török büntető törvénykönyvek általános részéhez” Gießen, Németország (Közvetett tettesség)

2001.04.20-22.: referátum (és írásos beszámoló) „Contemporary Problems of International Criminal Law” osztrák-magyar kollokvium, Bécs, Ausztria (Nemzetközi Büntetőbíróság: ratifikáció és nemzeti jogalkotás)

2004.06.12.: Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged (Die Beziehungen zwischen Europäischem Gemeinschaftsrecht und dem Strafrecht)

2005.02.11-12.: Seminar zum Völkerstrafrecht Gießen, Németország (Die Verfahrens- und Beweisregeln des Völkerstrafrechts - insbesondere die Rolle des Angeklagten im Internationalen Strafprozeß)

2005.11.18.: Bilanz: Rechtsentwicklung in den ehemaligen sozialistischen Staaten und die Herausforderung der Europäischen Union, Szeged (Europäische Integration und Strafrecht)

2006.07.26.: Rechtsvergleichender Seminar zum Suizid und Sterbehilfe Giessen, Németország (Ein wissenschaftliches Brachland zwischen Tradition und Rechtsdogmatik)

2006.09.25.: Internationales Expertengespräch der Friedrich Ebert Stiftung; Prága, Csehország (Durchsetzung des Schutzes der Rechte von Strafverfahrensbeteiligten in den EU-Mitgliedsländern; Strafverfahrens-garantien in der ungarischen StPO)

2007.01.23.: vendégelőadás Universität Augsburg, Németország (Strafverfahren in Europa)

2007.09.22.: XVth International Congress of Social Defence, Toledo, Spanyolország (The Hidden Primer Jurisdiction of the ICC)

2007. 11.09.: vendégelőadás Justus-Liebig Universität, Giessen, Németország (Nationalstrafrecht mit europäischen Aspekten. Als ein Gebiet des europäischen Strafrechts)

2009. 05. 30.: vendégelőadás Justus-Liebig Universität, Giessen, Németország (Legalität und Rechtshilfe. Strafrechtliche Zusammenarbeit am Maßstab der Gesetzlichkeit)

2009. 05.31.: Deutsches und türkisches Strafrecht und Strafprozessrecht – Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung, Giessen / Isztambul („The Fruit of the Poisonous Tree Doctrine” im europäischen Kontext)

2009. 12. 04.: Grenzen der Vorverlagerung der Strafbarkeit in einem Tatstrafrecht DAAD-MÖB workshop, Osnabrück, Németország ( Europäische und internationale Einflüsse auf die nationalen Rechtsordnungen / Tendenzen zur Vorverlagerung der Strafbarkeit auf europäischer und internationaler Ebene)

2009. 12. 05.: uo. (Anknüpfungspunkte für eine Vorverlagerung im Allgemeinen und Besonderen Teil des ungarischen Strafgesetzbuches – eine Bestandsaufnahme – társszerző Dr. Szomora Zsolt)

2010. 04. 28.: vendégelőadás Universidad Castilla La Mancha; Toledo, Spanyolország (European Criminal Law: Challenges and New Perspectives)

 

Oktatási tevékenység:

alapképzésben

- előadások a büntetőjog általános (2002-) és különös része (2006-) köréből

- gyakorlati foglalkozások vezetése a büntetőjog általános és különös része köréből (1997-)

- gyakorlati foglalkozások vezetése büntető eljárásjogból (2001-)

- „Szemelvények a német büntetőjogi szakirodalomból” címmel önálló fakultatív tárgy (1998-1999)

- retorika és vitatechnika oktatása kötelező és fakultatív tárgyak keretében (2000-)

- „Európai büntetőjog” címmel önálló fakultatív tárgy (2000-)

- „A büntetőjog nemzetközi vonatkozásai” címmel önálló fakultatív tárgy (2004-)

posztgraduális képzésben

- „A büntetőjog európai vonatkozásai” címmel, európai szakjogász posztgraduális képzésen (2000-)

- „Környezetvédelmi büntetőjog” címmel, környezetvédelmi szakjogász posztgraduális képzésen (2006-)

egyéb képzésben

- Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában „Európai / nemzetközi bűnügyi együttműködés” címmel önálló tárgy oktatása (1999-2000)

 

Egyéb szakmai tevékenység:

közreműködés a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság jogi munkacsoportjának munkájában (1999-)

közreműködés a Szeged Városi Drogbizottság mellett működő szakmai munkacsoport munkájában (1999-2001)

állandó szakértői megbízás a Szeged Megyei Jogú Város Kábítószer Egyeztető Fórumban (2001-2008)

- részvétel megfigyelőként az ENSZ Kábítószer Ellenőrző Hivatalának (UNDCCP) konferenciáján: Regional Legal Meeting to Develop Common Operational Strategies against Drug Trafficking and Money Laundering among Danube States along Southern Balkan Routes, 2001. június. Budapest.

nemzeti jelentés készítése a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság XVII. világkongresszusára a fiatalkorúak büntetőjoga tárgyában (2002-2004)

szerkesztőségi tag Magyar Rendészet c. folyóirat (2007-)

nemzeti jelentés készítése – társszerzőségben – a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság XVIII. világkongresszusára, „The Expanding Forms of Preparation and Participation” (2007)

- Csongrád Megyei Békéltető Testület tagja (2008-2013)

- a Jogi Szakvizsga Bizottság cenzor tagja (2008-2013)

szakértő az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium bűnmegelőzési programjaiban (2005-)

 

Fontosabb elismerések:

- 1998. I. helyezés a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának tudományos pályázatán

- 2001. önkormányzati kitüntetés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától, Szeged város drogstratégiai programjának végrehajtásáért, Szeged város kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységért

- 2002. Tavaszi Szél Alapítvány ösztöndíja

- 2002. Jogász Doktorandusz Publikációs Pályázaton díjazott helyezés

- 2004. Deák Ferenc Ösztöndíj

- 2007. Cesare Beccaria Award for Young Researchers (International Society of Social Defence and Human Criminal Policy

- 2010. Bolyai Ösztöndíj (2010-2013)

 

Fontosabb pályázatok:

témavezetőként Ifjúsági és Sportminisztérium „Új utak az ártalomcsökkentés területén” (404/B/99 számú) kutatási program, 1999-2000

résztvevő kutatóként Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány (OKTK) „Az európai büntetőjogi integráció kihívásai és a magyar büntető jogalkotás” (B.1937/XII/02 számú) kutatási program, témavezető Prof. Dr. Nagy Ferenc, 2002

résztvevő kutatóként AGIS projekt („The accused in the pre-trial stage and his right to defense”) a Sant'Anna School of Advanced Studies of Pisa (Olaszország), a Mickiewicz University of Poznan (Lengyelország), az Association droit au droit (Belgium) és a Mykolas Romeris University (Litvánia) kutatási együttműködésében, 2007

supervisor kutatóként International Visegrad Fund („Consumer Protection in Sales Transactions in Hungary”) által támogatott egyéni kutatásban, 2007

támogatottként Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Tudomány az oktatásban” szakalapítvány által támogatott egyéni pályázatban („Az európai büntetőjog mint új tudományterület megjelenése a jogi felsőoktatásban”), 2007

vezető kutatóként az OTKA 72692 sz. kutatási program „Fogyasztóvédelmi büntetőjog”, 2008-2011

 

Nyelvtudás:

német felsőfok; orosz középfok; spanyol középfok; angol társalgó

 

Szervezeti tagságok és tisztségek

- Magyar Jogászegylet Tagsága (1997-)

- Bundestag 90’ Klub Baráti Körének tagsága (1998-)

- Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület tagsága (1999-)

- Magyar Kriminológiai Társaság tagsága (2000-)

- Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) tagsága (2000-)

- Nemzetközi Rendőr Szövetség (IPA) tagsága (2002-)

- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület tagsága (2005-) és megyei elnökségi tagság

- Magyar Büntetőjogi Társaság alapító tagsága (2006-)

- Magyar Börtönügyi Társaság tagsága (2007-)

- Nemzetközi Társaság a Társadalomvédelemért és a Humánus Kriminálpolitikáért (ISSD) tagsága (2007-)

 

Egyetemi közélet:

- SZTE ÁJTK Külügyi Bizottság tagja (2005-)

- SZTE Habilitációs Szakbizottság (ÁJTK) titkára (2006-)

- SZTE ÁJTK Minőségügyi Bizottság tagja (2006-)

- SZTE Egyetemi Doktori Tanács választott tagja (2007-2009)

- SZTE ÁJTK közkapcsolati dékánhelyettes (2009-)

 

Egyéb:

- tanszéki ERASMUS koordinátori pozíció (1999-)

- kari ERASMUS koordinátori pozíció (2007-)