Találatok

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Honlap http://www.juris.u-szeged.hu/
Email
Cím H-6720 Szeged, Tisza L. krt. 54., Központi telefonszám: +36-62-544-197
KUTATÁSI PROJEKTEK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak Hasznosíthatóság szintje
A börtönügy Európában Jogtudomány A büntetés elmélete és gyakorlata kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A börtönügy megoldásra váró problémái Jogtudomány A büntetés elmélete és gyakorlata kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A büntetőeljárás hatékonysága Jogtudomány Büntetőjogi felelősség formális és garanciális keretrendszere kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A büntetőjog egyes alapelvei- különös tekintettel a törvényesség princípiumára Jogtudomány Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A büntetőjog-alkalmazás alkotmányossága Jogtudomány Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A büntetőjogi elévülés Európában / Strafrechtliche Verjährung in Europa Jogtudomány Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A büntetőjogi szankciórendszer elméleti és gyakorlati kérdései Jogtudomány A büntetés elmélete és gyakorlata kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A gazdasági társaságok átalakulásának egyes kérdései az Európai Unióban Jogtudomány Dr. Bakos Kitti kutatóműhelye gazdasági társaságok átalakulása, európai unió Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése (összehasonlító elemzés) Jogtudomány Büntetőjogi felelősség formális és garanciális keretrendszere kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A jogos védelem az új büntetőkódexben Jogtudomány Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A közvetlen demokrácia lehetőségei az új információs és kommunikációs technológiákon Politikatudomány Politikai kommunikáció műhely új politikai kommunikáció, politikai kommunikáció, politológia, populizmus-kutatások Probléma orientált kutatás (alkalmazott-, piacosítható kutatás)
A nemi bűncselekmények újrakodifikálásának kérdései Jogtudomány Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A nemzetközi jog forrásai Jogtudomány Prof. Dr. Blutman László kutatóműhelye nemzetközi jog, jogforrás Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A szerződések létrejövetele, érvénytelensége Jogtudomány Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára kutatóműhelye szerződéskötés, szerződés érvénytelensége Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A szintetikus kábítószerek elleni fellépés modern eszközei / Combatting new chemical crimes Jogtudomány Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A szokásjog működési mechanizmusai és a büntetőjogi modernizáció: a vegyes bűnösség a 19. század első felében (Bolyai János Kutatói Ösztöndíj 2012-2015) Jogtudomány Büntetőjog-történet kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A terhelti beismerő vallomások Jogtudomány Büntetőjogi felelősség formális és garanciális keretrendszere kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A vagyonszerzési illetékek az adórendszerben Jogtudomány Dr. Kampler Béla kutatóműhelye öröklési illeték, ajándékozási illeték, visszterhes vagyonszerzési illeték Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
A véleményszabadság büntetőjogi korlátai Jogtudomány Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
ALPhA-Projekt - Auswirkungen der Liberalisierung des Internet- handels in Europa auf den Phänomenbereich der Arzneimittelkriminalität Jogtudomány Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely büntetőjog, gyógyszer, hamisítvány Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Adult Education as a Means for Active Participatory Citizenship Neveléstudomány, Kulturális, etnikai és gender tudományok, Jogtudomány, Politikatudomány Probléma orientált kutatás (alkalmazott-, piacosítható kutatás)
Az (immateriális) elégtétel egységes alapelvei Jogtudomány Szellemi Alkotások Jogi Védelme Kutatóműhely polgári jog, személyiségi jog, szellemi alkotás, know-how, jogi védelem Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Az Arktisz speciális nemzetközi jogi helyzete Jogtudomány dr. Csatlós Erzsébet kutatóműhelye arktisz, nemzetközi jog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenysége Jogtudomány Dr. Gombos Katalin kutatóműhelye európai bíróság, jogfejlesztés Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Az Európai Unió Bíróságának gyakorlata Jogtudomány Prof. Dr. Blutman László kutatóműhelye európai unió bírósága, bírósági gyakorlak Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Az Európai Unió külkapcsolatai és a bővítési politika jogi vonatkozásai Jogtudomány Dr. Váradi Szilvia kutatóműhelye európai unió, külkapcsolat, bővítési politika Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Az Európai Unió versenyjoga Jogtudomány Dr. Gombos Katalin kutatóműhelye európai unió, versenyjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Az adóigazgatás jogorvoslati rendje Jogtudomány Dr. Kampler Béla kutatóműhelye jogorvoslati rend, fellebbezés, bírói felülvizsgálat Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Az audiovizuális médiaszolgáltatás jogi vonatkozásai Jogtudomány Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára kutatóműhelye audiovizuális, média, szolgáltatás Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Az európai büntetőjog alapelvei Jogtudomány Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Az európai integráció alkotmányos aspektusai Jogtudomány Dr. Kruzslicz Péter Pál kutatóműhelye összehasonlító alkotmányjog, európa-jog, integráció Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Az innováció büntetőjogi védelme Jogtudomány Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Bírói jogvédelem az Európai Unióban Jogtudomány Dr. Gombos Katalin kutatóműhelye bírói jogvédelem, európai unió Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Büntetési elméletek Jogtudomány A büntetés elmélete és gyakorlata kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Büntetőjogi jogtárgyak interdiszciplináris megközelítésben Jogtudomány Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely büntetőjog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
ENSZ szerepe a XXI. században Jogtudomány Dr. Szalai Anikó kutatóműhelye nemzetközi szervezetek, ensz Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Eljárás nemzetközi bíróságok előtt Jogtudomány Dr. Gombos Katalin kutatóműhelye nemzetközi bíróság, eljárás Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Etnikai, vallási és politikai konfliktusok a Balkánon Jogtudomány Dr. Heka László kutatóműhelye balkán, etnika, vallás, politika, konfliktus Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Fegyveres konfliktusok hatása a nemzetközi szerződésekre Jogtudomány Dr. Szalai Anikó kutatóműhelye nemzetközi szerződések joga Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Jogtudomány Dr. Gombos Katalin kutatóműhelye együttműködés, igazságügy, európai unió Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Információs társadalom és szerzői jog Jogtudomány Dr. Mezei Péter kutatóműhelye információs társadalom, web 2.0, internet, szerzői jog, szellemi tulajdon, összehasonlító jog, digitalizáció Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Jogklinika Jogtudomány Dr. Bárkányi Gábor kutatóműhelye joggyakorlat, családjog, munkajog, szociális jog, polgári jog, közigazgatási jog Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Közbeszerzések terén a projekt társasággal kapcsolatos vizsgálódások Jogtudomány Dr. Farkas Csaba kutatóműhelye projekt társaság, közbeszerzés Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Közös kül- és biztonságpolitika, civil válságkezelés Jogtudomány dr. Csatlós Erzsébet kutatóműhelye közös külpolitika, biztonságpolitika, válságkezelés Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Munkaerő kölcsönzés Jogtudomány Dr. Waldmann Gábor kutatóműhelye munkaerő kölcsönzés, európai unió Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populismfor Democratic Politics Politikatudomány Politikai kommunikáció műhely populizmus-kutatás, politológia, politikai kommunikáció, új politikai kommunikáció, populizmus-kutatások Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Személyi viszonyok vagyoni jellege/értéke Jogtudomány Szellemi Alkotások Jogi Védelme Kutatóműhely polgári jog, személyi viszonyok, szellemi alkotások joga, szellemi alkotás, know-how, jogi védelem Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Területfejlesztési hatáskörök megosztása, szabályozása Magyarországon Jogtudomány Dr. Lőrincsik Péter kutatóműhelye területfejlesztés, kistérség, régió, területfejlesztési tanács, településrendezés Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Városi kormányzás közepes városokban és várostérségekben Jogtudomány Dr. Józsa Zoltán kutatóműhelye városi kormányzás Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Építészeti alkotások szerzői jogi védelme és iparjogvédelme Jogtudomány Dr. Bakos Kitti kutatóműhelye építészeti alkotások, iparjogvédelem, szerzői jogi védelem Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Önkormányzatok finanszírozási rendszere Jogtudomány Dr. Kampler Béla kutatóműhelye önkormányzatok, normatív költségvetési támogatás, önkormányzati adóztatás Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)
Új politikai kommunikáció: A politikai rendszer és a választók interakciói az új információs és kommunikációs technológiák környezetben Politikatudomány Politikai kommunikáció műhely új politikai kommunikáció, politológia, politikai kommunikáció, populizmus-kutatások Probléma orientált kutatás (alkalmazott-, piacosítható kutatás)
SZOLGÁLTATÁSOK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak
Nincs a keresési feltételeknek megfelelő szolgáltatás.
MŰSZEREK
Név Tudományág Kutatóműhely Kulcsszavak
Nincs a keresési feltételeknek megfelelő műszer.
KUTATÓK
Név Egyetemi szervezet Kutatóműhely
Bakos Kitti, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Dr. Bakos Kitti kutatóműhelye
Bató Szilvia, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
Büntetőjog-történet kutatóműhely
Blutman László, Prof. Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék
Prof. Dr. Blutman László kutatóműhelye
Bárkányi Gábor, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Alkotmányjogi Tanszék
Dr. Bárkányi Gábor kutatóműhelye
Csatlós Erzsébet, dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
dr. Csatlós Erzsébet kutatóműhelye
Dr. Blazovichné Gellén Klára, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára kutatóműhelye
Dr. Gácsi Anett Erzsébet, PhD Állam- és Jogtudományi Kar,Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
Büntetőjogi felelősség formális és garanciális keretrendszere kutatóműhely
Dr. Visnyeiné Juhász Zsuzsanna, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
A büntetés elmélete és gyakorlata kutatóműhely
Fantoly Zsanett, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
Büntetőjogi felelősség formális és garanciális keretrendszere kutatóműhely
Farkas Csaba, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Dr. Farkas Csaba kutatóműhelye
Gombos Katalin, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék
Dr. Gombos Katalin kutatóműhelye
Gál Andor, dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely
Görög Márta, Dr. További egyetemi egységek,Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont
Állam- és Jogtudományi Kar,Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Szellemi Alkotások Jogi Védelme Kutatóműhely
Heka László, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Összehasonlító Jogi Intézet
Dr. Heka László kutatóműhelye
Józsa Zoltán, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
Dr. Józsa Zoltán kutatóműhelye
Kampler Béla, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
Dr. Kampler Béla kutatóműhelye
Karsai Krisztina, Dr. Prof. Állam- és Jogtudományi Kar,Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely
Kruzslicz Péter Pál, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
Dr. Kruzslicz Péter Pál kutatóműhelye
Lőrincsik Péter, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
Dr. Lőrincsik Péter kutatóműhelye
Mezei Péter, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Összehasonlító Jogi Intézet
Dr. Mezei Péter kutatóműhelye
Nagy Ferenc, Prof. Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely, A büntetés elmélete és gyakorlata kutatóműhely
Szalai Anikó, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék
Dr. Szalai Anikó kutatóműhelye
Szomora Zsolt, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
Büntetőjogi felelősség határai kutatóműhely
Váradi Szilvia, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék
Dr. Váradi Szilvia kutatóműhelye
Waldmann Gábor, Dr. Állam- és Jogtudományi Kar,Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
Dr. Waldmann Gábor kutatóműhelye