Kutatási projekt

Az innovációs eredmények büntetőjogi védelme


PROJEKT KEZDETE

2015-06-01

HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kutatási tevékenység tárgya a innovatív tudományos eredmények büntetőjogi védelmének bemutatása. A projekt egy jogi oktatásban új tantárgy ("Az innováció büntetőjogi védelme") kidolgozását, továbbá témaorientált publikációk elkészítését foglalja magában. Ennek megfelelően a kutatás során - egyfajta oktatási segédanyagként - textbook, szakirodalomjegyzék, példatár és tudományos publikációk elkészítésére kerül sor. A vizsgálat - a releváns jogi tárgyakra figyelemmel - az alábbi területeket érinti:

  • szellemi tulajdon védelme,
  • üzleti és gazdasági titok védelme,
  • gyógyszerhamisítás büntetőjogi kérdései.

A projekt keretében sor kerül a probléma jogrendszerbeli elhelyezésére, az alapfogalmak tisztázására, a kérdés kriminológiai megközelítésére és a releváns bűncselekményi tényállások elemzésére is. A kutatás külön kitér a szellemi tulajdonjog védelme körében a vezetői felelősség egyes kérdéseire, valamint az innováció-védelem büntetőjogi szabályozásának alapelvi összefüggéseire is.  

A kutatás a Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban elnevezésű TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002 számú projekt keretében valósul meg.