Kutató

Szomora Zsolt, Dr.


ELÉRHETŐSÉGEK

Email:
Telefonszám: 62/546-736
Iroda/Labor: Rt. 402.
Honlap: http://www.juris.u-szeged.hu/buntetojog/munkatarsaink/dr-szomora-zsolt?objectParentFolderId=11060

ÖNÉLETRAJZ

Tanulmányok és végzettség:

  • 1994-1998 Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas; érettségi minősítése: kitűnő
  • 1998-2003 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak; diploma megszerzése: 2003. június, diploma minősítése: summa cum laude; végzettség: jogász
  • 2000-2002 Német és európai gazdasági jogi képzés (Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht), az Universität Potsdam és a szegedi jogi kar közös szervezésében; bizonyítvány minősítése: „sehr gut”

2003-2006 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája, doktorandusz hallgató(doktori abszolutórium 2006)

2008 PhD-fokozat megszerzése állam- és jogtudományból, minősítése: summa cum laude

 

Nyelvismeret:

Német – felsőfok A+B=C (1997)

Angol – középfok A+B=C (1997)

 

 

Munkahely:

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék: 2003. szeptember 1-től december 31-ig tudományos segédmunkatárs

2004. január 1-től egyetemi tanársegéd

2008. november 1-től adjunktus

2011. október 1-től egyetemi docens

 

Oktatási tevékenység:

Jogászképzésben

Büntetőjog általános rész – előadás levelező tagozaton (2004 – 2009; 2011 -)

Büntetőjog általános rész – gyakorlatok vezetése (2004 -)

Büntetőeljárási jog – gyakorlatok vezetése (2004 – 2007; 2009)

Büntetőjog különös rész – gyakorlatok vezetése (2006 -)

Büntetőjog különös rész – előadás levelező tagozaton (2008)

A nemi bűncselekmények büntetőjoga – önálló fakultatív tárgy (2004 -)

Alkotmány és büntetőjog – kötelező kurzus a bűnügyi tudományok szakmodulban (2011 -)

 

Egyéb képzésekben

Kriminológia – előadás nappali és levelező tagozaton szociális munkás hallgatók számára (SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar) (2004 – 2009)

Bevezetés a bűnügyi tudományokba – előadás nappali és levelező tagozaton jogi asszisztens felsőfokú szakképzés keretében (MIOK József Nádor Szakképző Iskola, Szeged) (2004 – 2009)

 

 

Kutatási terület:

  • büntetőjog különös rész: szexuális bűncselekmények összehasonlító büntetőjogi elemzése (PhD-értekezés témája); a véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai; az alkotmányos alapjogok hatása a büntetőjogi dogmatikára
  • büntetőjog általános rész: bűncselekménytani, dogmatikai kérdések (elsősorban: a bűncselekmény elkövetői)

 

Publikációk száma: 57 (ebből 18 német, illetve angol nyelvű)

Közlemények idézettsége: 154 független hivatkozás