Kutatási projekt

Egyetemi kutatók attitűdje a találmány hasznosításra vonatkozóan


PROJEKT KEZDETE

2013-11-01

HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Az elmúlt évtizedekben az egyetemek kutatáshasznosítási tevékenysége egyre nagyobb figyelmet kapott. Annak ellenére, hogy az egyetemi kutatók szerepe meghatározó a folyamatban, csak kevesen foglalkoztak eddig elvárásaikkal és motivációikkal a folyamat során, miközben az üzleti szempontok alkalmazása esetleg negatív hatással is lehet a felfedező kutatásra vagy oktatásra.

Álláspontunk szerint először a kutatók aggodalmát és félelmét kell megérteni annak érdekében, hogy az egyetemek egy hatékony ösztönző rendszert alakítsanak ki a szellemi alkotások hasznosítása terén. A fenti helyzet tükrében kutatásaink során azt vizsgáljuk, hogy a kutatók milyen attitűddel rendelkeznek általánosságban a találmányok üzleti hasznosítására, illetve az ehhez kapcsolódó szabadalmaztatási eljárásra és a folyamatot szervezetileg támogató technológia transzfer irodákra vonatkozóan. Kutatásunkban tudományosan elismert magyar egyetemek kutatóival készítettünk strukturált mélyinterjúkat, melynek során feltártuk motivációikat és attitűdjeiket az üzleti hasznosítással kapcsolatban.

Az eddig elkészített 21 mélyinterjú alapján úgy látszik, hogy a kutatókat leginkább a tudományos kíváncsiság, valamint a társadalom számára kézzel fogható kutatási eredmények létrehozása motiválja, míg az elismerés és a pénzügyi ösztönzők alacsony motivációs erővel bírnak. A szabadalmaztatási folyamat bonyolultsága, valamint a találmányok sikertelen üzleti hasznosításának kockázata, és az ehhez kapcsolódó negatív tapasztalatok azonban motivációvesztéshez vezethetnek, amely a későbbi döntéseikre is hatással lehet.

REFERENCIÁK

Sándor Huszár, Szabolcs Prónay, Norbert Buzás (2015): Drawbacks of spin-off creation in higher education: a Central European perspective In: Proceedings of 8th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development. Konferencia helye, ideje: Sheffield, Egyesült Királyság, 2015.06.18-2015.06.19. Sheffield: Sheffield University, 2015. pp. 502-518. (ISBN:978-0-9932801-0-8)

Huszár S, Prónay Sz, Buzás N (2014): Egyetemi kutatók attitűdje a találmány hasznosításra vonatkozóan In: Hetesi Erzsébet, Révész B (szerk.) "Marketing megújulás": Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciája. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.08.27-2014.08.29. Szeged: SZTE GTK, 2014. p. &.... (ISBN:978-963-306-312-5)

Huszár S, Prónay Sz. Buzás N (2014): Researchers’ motivation and expectation in connection with patenting and technology transfer offices in Hungary. In: Academic Proceedings of the 2014 University-Industry Inter-action Conference: Challengenes and Solutions for Fostering Entrepreneurial Universities and Collaborative Innovation. Konferencia helye, ideje: Barcelona, Spanyolország 2014.04.23-25. UIIN 2014. pp. 272-285. (ISBN 978-94-91901-11-9)