Kutatási projekt

A nemi bűncselekmények újrakodifikálásának kérdései


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A projektet megelőző kutatás a nemi bűncselekmények dogmatikai alapkérdéseivel foglalkozott, majd 2013-ban megtörtént a nemi bűncselekmények újrakodifikálása. Ezt követően az új szabályozási helyzet által felvetett kérdésekre fókuszál a kutatás, különös tekintettel arra, hogy mind a szexuális önrendelkezés elleni, mind pedig a prostitúciós bűncselekmények körében komolyabb szabályozási anomáliákat mutat az új Büntető Törvénykönyv. A projekt keretében a Btk. XIX. Fejezete kommentárjának megírása, valamint tudományos cikkek írása történik (Magyar Jog, Jogtudományi Közlöny).